Rotterdamse Rugby Club
26mrt/18Off

RRC vernieuwbouw

Posted by Mojgan Noushazar

Beste ouders / leden van RRC,

Na uitgebreide studie is besloten dat we een deel van het bestaande gebouw gaan verbouwen, namelijk het kantine deel. We willen kinderverblijf Guppie graag behouden als huurder, maar laten hun deel voorlopig intact (samen met de huidige kleedkamers en opslagruimte) We willen het 3e en 4e kwartaal beginnen, als we voldoende financiele middelen hebben. Wij hebben nog maar 75.000 euro nodig, dus kunnen jouw hulp nog goed gebruiken bijv. met de aanschaf van obligaties, deelname aan de benefietavond op 30 maart of andere vormen van sponsoring. Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Wat is de afgelopen periode gebeurd?
Studies, ontwerpen....
De afgelopen maanden heeft de bouwcommissie en het bestuur van RRC een haalbaarheidstudie gedaan naar de vernieuwbouw van haar clubhuis. Deze studie heeft tot doel een verantwoorde keuze te maken over de vernieuwbouw en het bijbehorende budget.
De architect, Marc Joubert van JA Joubert Architecten, heeft verschillende ontwerpen gemaakt. De bouwteampartner/aannemer heeft kostenramingen opgesteld en de constructeur heeft de eerste constructieve adviezen opgesteld. Tevens zijn de ontwerpen met Kinderdagverblijf Guppie besproken.

.....consessies en kostenreductie
Gedurende de haalbaarheidstudie zijn verschillende consessies in het ontwerp en materialisatie gedaan. Met als doel de kosten te reduceren en ook om Kinderdagverblijf Guppie binnenboord te kunnen houden. Immers Guppie vormt als huurder ook een goede inkomstenbron voor RRC. En de haalbaarheid van de vernieuwbouw wordt natuurlijk mede bepaald door de inkomsten.

Extra inkomsten gekregen: hartelijk dank daarvoor!
De door RRC opgezette sponsoracties en het obligatieplan hebben gezorgd voor extra inkomsten op korte termijn. Daarnaast zijn er verschillende subsidies waar RRC voor in aanmerking komt. Ook wordt onderzocht of met het oprichten van een stichting verrekening van BTW mogelijk is. Het is fantastisch hoe een ieder op deze manier letterlijk een steentje bijdraagt!

Totale kosten te hoog> aanpassing plannen
Tot de haalbaarheidstudie behoort ook:
• een totale kostenopstelling met alle bijkomende kosten (tijdelijke huisvesting, sloopkosten, legeskosten vergunningsaanvraag etc.) en
• een risicoanalyse: welke risico’s kunnen zich voordoen en hoe groot is de kans dat dit risico zich voordoet en vervolgens de impact daarvan. Er zijn meerdere risico’s te benoemen waarvan het merendeel beheersbaar of oplosbaar is. Behoudens de belangrijkste: Kinderdagverblijf Guppie.
Ondanks dat de spaarpot voor de vernieuwbouw steeds meer gevuld raakt, is het onvoldoende om de ambitieuze plannen die RRC heeft volledig te kunnen realiseren. Al zou het wel mogelijk zijn met extra financieringen, dan is het grootste risico dat Kinderdagverblijf Guppie wegvalt. Deze kans is weliswaar zeer klein en niet de intentie of verwachting van Guppie, maar als het zich voordoet dan komt het voortbestaan van RRC in gevaar. En dat risico strookt niet met de financieel gezonde situatie die RRC wil behouden, waarbij er ook ruimte blijft voor investering in de ontwikkeling van de vereniging en spelers.

Wat nu? Een deel verbouwen
Deel Guppie niet verbouwen, rest wel
In goed overleg met Guppie heeft RRC daarom besloten dat het gebouwgedeelte waar Guppie gebruik van maakt vooralsnog in tact blijft. Vanzelfsprekend wordt door RRC het nodige onderhoud gepleegd, zodat Guppie ook de komende jaren op een prettige manier gebruik kan blijven maken van haar huidige onderkomen. Bijkomstigheid is dat de huidige kleedkamers en de materialenruimte van RRC voorlopig ook blijven staan en dus gebruikt kunnen blijven worden gedurende de uitvoering van de vernieuwbouw. Dit scheelt ook weer in de kosten die we anders voor tijdelijke accomodatie hadden moeten maken.

Op termijn deel Guppie verbouwen
Guppie zal ondertussen de mogelijkheden gaan onderzoeken om zelfstandig en op eigen initiatief een nieuw kinderdagverblijf te realiseren op de locatie van de bestaande bouw. De verwachting is dat deze plannen, indien financieel mogelijk, gerealiseerd worden na ca. 2 tot 7 jaar. Tot die tijd blijft Guppie in de vertrouwde bestaande huisvesting en zijn de huurinkomsten voor RRC gegarandeerd. De huuropbrengstsen van Guppie zijn verder niet meegenomen in de begroting van de vernieuwbouwplannen, dus als Guppie blijft betekenen dat voor RRC alleen maar extra inkomsten!
Omdat Guppie zelf in de toekomst, indien mogelijk, de nieuwbouw financiert, vormt dit voor RRC geen risico meer omdat RRC niet de investering doet en dan dus ook geen huurinkomsten nodig heeft van Guppie.

Wel nieuw clubhuis!
Zoals eenieder bekend is RRC noodgedwongen haar nieuwbouw plannen wel onverhoopt door te zetten omdat haar gebouwdeel lekt, tocht en onvoldoende ruimte biedt aan het groeiende ledenaantal. De architect Marc Joubert en de bouwteampartner Ivo Batenburg van Vastgoed Batenburg werken het ontwerp op dit moment nader uit. Ook wordt het constructieve advies herzien. Zonder Guppie wordt het gebouw compacter en is de reële verwachting dat dit gaat passen binnen het beoogde budget en dat RRC de nieuwbouw in het 3e en 4e kwartaal van dit jaar zal kunnen gaan realiseren.

Nog 75.000 euro nodig: hoe kan je bijdragen?
Kortom, de plannen zijn binnen handbereik, maar.… alhoewel we het beoogde budget bijna bij elkaar hebben (onder voorbehoud van toekenning van subsidies en goedkeuring van de Belastingdienst) hebben we nog ongeveer € 75.000 nodig. Met dit bedrag kunnen we de inrichting verzorgen en de financiële lasten naar een nog veiliger niveau terugbrengen.
Dus meld u alsnog aan voor een obligatie van 1000 euro (of een halve, want dat mag vanaf nu ook!!), kom naar de benefietavond op vrijdag 30 maart, (draag leuke en unieke veilingitems aan), of lever een sponsorbijdrage (bijvoorbeeld spullen die nodig zijn voor de inrichting (van deuren tot kledinghaakjes!). Op die manier bouwen we met elkaar het nieuwe clubhuis van RRC!

Meer informatie?
Komende weken zullen we op de donderdagavond in het clubhuis een stand bemannen waar u meer informatie over de vernieuwbouwplannen kunt krijgen en waar we uw vragen met plezier zullen beantwoorden. Of schiet het bestuur aan tijdens wedstrijddagen.

Heeft u op voorhand al vragen? Neem dan gerust contact op met bouw@rotterdamserugbyclub.nl

Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Met hartelijke groeten,

De bouwcommissie en het bestuur van RRC.

23mrt/18Off

Rotterdammer Duarte van Gijzelen geselecteerd voor NL U20

Posted by Mojgan Noushazar

Rotterdammer en RRC 1 speler Duarte van Gijzelen is geselecteerd voor voor Nederland U20 en doet mee op het Europees Kampioenschap Onder 20.

Op 6 April 2018 zal Duarte samen met de selectie vertrekken naar Coimbra in Portugal om hun eerste wedstrijd tegen Rusland of Roemenië op zondag 8 April te spelen. De volgende ronde zal op woensdag 11 April worden gespeeld en de finale dag is op zaterdag 14 April. Alle wedstrijden zijn live te volgen via RugbyEurope.tv.

We willen de Duarte van harte feliciteren met zijn selectie en wensen hem veel succes op het EK!

5jun/11Off

Bericht bestuur

Posted by RRC

Beste rugbyvrienden en vriendinnen,

We zijn met de gemeente overeen gekomen dat we op zaterdag 25 juni nog eenmaal gebruik mogen maken van het wedstrijdveld. Daarna zal het veld 10 weken lang niet beschikbaar zijn. De braai en de seizoensafsluiting gaan dus gewoon door zoals gepland!

Let op: er is geen officiële Algemene Leden Vergadering (ALV), maar wel een officiële seizoensafsluiting.

De ALV wordt verplaatst naar begin van het nieuwe seizoen en zal tevens in het teken staan van het afscheid van onze voorzitter Gerrit-Jan Ankoné. We houden jullie op de hoogte van de juiste datum en locatie.

We hopen jullie allen te zien op 25 juni a.s.!

Dispensatieaanvragen:

Een verzoek van geheel andere orde is of iedere speler die dispensatie aan wil vragen voor volgend seizoen dit via de officiële procedure kenbaar wil maken bij het bestuur voor 14 juni a.s..

Op de site is een dispensatieformulier te vinden evenals het dispensatiereglement van RRC. Het bestuur zal zich in de bestuursvergadering van 14 juni a.s. uitspreken over alle ingediende (en volledig ingevulde) dispensatieverzoeken. Houd er vast rekening mee dat op 25 juni 2011 de dispensatiedag omlaag georganiseerd wordt op het Nationaal Rugby Centrum in Amsterdam (NRCA). Cubs, Junioren en Colts die dispensatie omlaag aan willen vragen dienen aanwezig te zijn op deze dispensatiedag.

Voor verdere vragen: neem even contact op met info@rotterdamserugbyclub.nl.

Met vriendelijke groet,

Petra Schoof

Secretaris Rotterdamse Rugby Club

Geëtiketeerd als: , 84 Reacties
24mei/11Off

Sluiting velden i.v.m. restauratiewerkzaamheden vanaf 31 mei

Posted by RRC

Beste rugbyvrienden,

Hoewel al enkele malen aangegeven bericht ik jullie hierbij nogmaals over de sluiting van onze velden.De gemeente verbiedt ons vanaf maandag 30 mei a.s. nog gebruik te maken van de velden. Ik verzoek jullie allen zeer nadrukkelijk dit verbod serieus te nemen en jullie teams te verwittigen van het feit dat a.s. donderdagavond dus echt de laatste seizoenstraining op het veld zal zijn.

Aangezien ik al enkele mails voorbij heb zien komen waarin anders wordt aangegeven stuur ik jullie hierbij dit bericht.

Op dit moment zijn we hard in onderhandeling met de gemeente om in ieder geval op zaterdag 25 juni nog eenmalig gebruik te mogen maken van het veld voor de afsluiting van het seizoen, maar zelfs dit staat op dit moment nog op losse schroeven.

Aangezien we een afhankelijkheidspositie hebben van de gemeente Rotterdam moeten we er beslist naar streven ons aan de regels te houden.

Ik reken op jullie en wens jullie nog een hele plezierige laatste trainingsweek!

Met vriendelijke groet,

Petra Schoof

Secretaris Rotterdamse Rugby Club

Geëtiketeerd als: , 15 Reacties
   
Login