Referees

INTRO

Deze pagina bevat alle informatie met betrekking tot scheidsrechters zaken.

OPLEIDINGEN

Als voorwaarde om een referee opleiding te doen moet een deelnemer als lid aangesloten zijn bij een club die onder de Nederlandse Rugby Bond valt. Het minimale lidmaatschap dat hiervoor voldoet is tientjes lid.
Voor de opleiding zijn er verschillende mogelijkheden op de site van de bond te vinden link: https://www.rugby.nl/  onder het Opleidingen menu > Voor Arbitrage.
Als je je in wilt schrijven voor een opleiding, neem contact op met

wedstrijdsecretaris@rotterdamserugbyclub.nl

FLUITEN IN DE COMPETITIE

Wanneer je begint met fluiten na een WR1 opleiding, zul je in de eerste instantie alleen ingedeeld worden als club scheidsrechter. Als je dit verder wilt uitbreiden dan kun je ingedeeld worden als regionale scheidsrechter, hierbij fluit je in de regio waarin de club is ingedeeld. Wil je daarna verder groeien dan kun je je inschrijven bij een WR2 opleiding, hierbij zul je ingedeeld worden bij hoger geklasseerde wedstrijden waarbij je kunt door groeien tot internationale ref.

REFEREE HANDLEIDINGEN

Voor scheidsrechters zijn er twee leidende documenten van toepassing bij arbitrage van competitie wedstrijden.
Het eerste document is de laws of the game welke hier te vinden is.

Daarnaast is er voor maatregelen rondom de nederlandse competitie ook het voorschrift wedstrijd wezen van toepassing welke hier te vinden is.

NB. Let hierbij wel op dat dit document bij elk seizoen ge-update wordt. Let er hier bij op dat er een versie voor de senioren en een versie voor jeugd is.

REFEREE INFO

Referee signals zijn onder deze links te vinden:

Primary signals:

Secondary signals:

Referee positioning:

Referee signals:

Referee regels scrum: 

Referee regels tackle: