Commissie Normen, Waarden, Cultuur en Veiligheid

Het doel van deze commissie is het ondersteunen van en meedenken met het bestuur op het gebied van de binnen onze vereniging geldende normen, waarden, cultuur en veiligheid.

Qua normen en waarden kun je denken aan bijvoorbeeld respect, kameraadschap, sportiviteit en veiligheid. Voor wat betreft cultuur gaat het dan onder andere over Rotterdam, geschiedenis of sociaal beleid. Qua veiligheid waken wij over zaken als het aanvragen en bewaken van VOG’s (verklaring omtrent gedrag), gezondheid (hersenschudding-protocol) enzovoort.

Voorzitter Cor (Nicolai) en leden Carmen (Hoya Martinez), Caroline (Wulffraat), Diederick (Bosschenbroek), Eric (van Driel), Mark (van der Voort) en Pierre (van Elswijk) doen hun best om onze leden een mentaal en fysiek veilige plek te bieden waar in een sociale omgeving sportief geëxcelleerd kan worden.

Wilt u iets met ons bespreken of van gedachten wisselen dan kunt u ons aanspreken op de club of mailen op: mnwcv@rotterdamserugbyclub.nl

Van links naar rechts
Eric, Cor, Caroline, Carmen, Diederick
Niet op de foto, Pierre, Mark