Rotterdamse Rugby Club

Nieuwbouw nieuws club(t)huis RRC

Op deze pagina publiceren wij regelmatig updates m.b.t. de (ver)nieuwbouw van ons clubhuis

15 november 2019

Welkom bij het eerste item van “Nieuwbouw nieuws club(t)huis RRC”!

Waarom duurt het nou zo lang…

“Wanneer komt dat clubhuis er nou ‘ns eindelijk?!” en “Waarom horen we niks?!” zijn twee veelgestelde vragen… Achter de schermen gebeurt zo veel om te werken naar een start bouw dat het antwoord op deze vragen soms vergeten is. Daarom dit nieuwsitem. Met regelmaat zal hier de actuele stand van zaken en de gang van zaken achter de schermen omtrent de nieuwbouw gedeeld worden. Dit eerste nieuwsitem is wat langer om iedereen goed bij te praten.

Het verkrijgen van de financiering heeft veel tijd gekost. Om subsidies te krijgen moet dit goed verantwoord worden met talloze onderbouwing en documenten. Een extra geruststelling dat voorafgaand aan het aangaan van deze financiële verplichting er zo goed wordt meegekeken. Maar dat heeft dus veel tijd gekost…

Vergunningsaanvraag

4 oktober jl. is op basis van het onderstaande ontwerp de vergunningsaanvraag ingediend. Tot deze aanvraag behoren ook de constructieve uitgangspunten, energieprestatie van het nieuwe gebouw, bodemgesteldheid (i.r.t. vervuiling), archeologisch akkoord en aantonen dat er geen schade ontstaat aan beschermde dier- en plantsoorten. e.d.

De gemeente Rotterdam heeft vervolgens, zoals gebruikelijk, de aanvraag gepubliceerd, maar nog niet de vergunning gepubliceerd. Dat kan pas na beoordeling van de stukken. Op basis van deze beoordeling bleken nog aanvullende gegevens gewenst, waaronder toelichting brandveiligheid, auto- en fietsparkeernormering, welke bebouwing behouden blijft en wat wordt er gesloopt, nadere onderbouwing van de (overigens niet aanwezige) beschermde dier- en plantsoorten etc. etc. Deze aanvullingen zijn 13 november jl. aangeleverd. De bouwplaninspecteur heeft ons vervolgens gebeld en aangegeven dat hij de aanvullingen 15 november beoordeeld. Dus hopelijk is alles volledig en wordt de vergunning “ontvankelijk” verklaard en volgt de publicatie. Zodra dit bekend is volgt natuurlijk meer Nieuwbouw nieuws op deze plek!

Impressie aanzicht nieuwbouw en te behouden bebouwing
Impressie zijaanzicht nieuwbouw (zijaanzicht vanaf ingang Sportcomplex Duivesteijn)

Draag bij aan een extra tribune

Om binnen het beschikbare budget te blijven, moesten er meerdere concessies gedaan worden in de uitstraling van het ontwerp. En dat is goed gelukt! De voor RRC gewenste zes kleedkamers passen binnen dit ontwerp en op de 1e verdieping komt een gezellig clubhuis met een goed terras. Dit terras biedt extra goed zicht op de velden. Het terras is bereikbaar met twee trapelementen, die tevens gebruikt kunnen worden als tribune. Door een lid is hiervoor de creatieve naam “trabune” bedacht. Een derde “trabune” staat nog op het wensenlijstje van RRC. Dit is als optie ingediend bij de vergunningsaanvraag, dus als het lukt daarvoor de financiële middelen bij elkaar te krijgen kan het er alsnog komen, maar standaard is het financieel niet mogelijk.

Dus elke bijdrage, hoe klein of hoe groot dan ook, is nog altijd wenselijk en dan maken we met elkaar de derde “trabune” ook mogelijk!

Prognose planning

Helaas… nog altijd een PROGNOSE planning en geen definitieve…

Het moment van publiceren van een vergunningsaanvraag en de uiteindelijk publicatie kent nog onzekerheden waar we geen grip op hebben. De gemeente beoordeelt op dit moment de aanvullingen en als de aanvullingen voor akkoord zijn wordt de vergunningsaanvraag gepubliceerd voor een periode van zes weken (wettelijke termijn). Tijdens deze periode mogen belanghebbenden bezwaar aantekenen. Het is niet zeker of dit gaat gebeuren. Dus daarom is de planning nog altijd een prognose.

Als er geen bezwaar komt en alles verloopt verder voorspoedig, dan is de planning naar verwachting als volgt:

 • eind november 2019                    
  publicatie verleende omgevingsvergunning (nog niet onherroepelijk i.v.m. bezwaartermijn)
 • dec 2019 t/m medio januari 2020
  6 weken ter visie legging omgevingsvergunning
 • medio januari 2020                     
  omgevingsvergunning onherroepelijk (mits geen bezwaar)
 • medio januari 2020                     
  opdracht bestellen vloeren (12 weken levertijd)
 • eind februari 2020                      
  te slopen en te behouden bebouwing installatietechnisch loskoppelen
 • maart 2020                                 
  sloop
 • eind maart 2020                          
  bouwplaatsinrichting
 • begin april 2020                          
  start heiwerk
 • medio april 2020                         
  vloeren leggen en rest bouw

De bouwperiode duurt ca. 8 maanden.

Ondertussen…

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil! Om de financieringsvoorwaarden verder af te ronden zullen de komende tijd de obligaties gesloten worden met de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld en de overige subsidie- en leningsovereenkomsten gesloten worden.

De constructietekeningen worden uitgewerkt zodat de vloeren zodra dit kan (bij onherroepelijke omgevingsvergunning) gelijk besteld kunnen worden. Ook wordt, onder de ontbindende voorwaarde verkrijging onherroepelijke omgevingsvergunning, de aannemingsovereenkomst gesloten met onze bouwteampartner Batenburg Bouw & Ontwikkeling uit Bergschenhoek. Batenburg start ondertussen de bouwvoorbereiding verder op.

Het ontwerp en de bouw van het club(t)huis is op basis van “casco”. Dat houdt in dat het nog niet van “aankleding” is voorzien, met uitzondering van het tegelwerk in de sanitaire ruimtes. Maar sfeerverlichtingsarmaturen, een keukenblok, een bar en banken/haken/rekken in de kleedmakers zijn nog niet voorzien. Dit wordt ook de komende periode met elkaar opgepakt. Meer informatie hierover volgt in een volgend Nieuwbouw nieuws.

Vervolg

Zodra meer bekend is over de publicatie van de omgevingsvergunning, dan volgt op deze plek het Nieuwbouw nieuws. Hou het dus zeker in de gaten!

Heb je vragen of goede ideeën omtrent de nieuwbouw of behoefte aan meer informatie? App of bel dan Esther Olsthoorn, bereikbaar op 06-34505002. Esther is werkzaam in de gebieds- en vastgoedontwikkeling en als vrijwillig projectmanager (en als achterbuurvrouw) betrokken bij de totstandkoming en realisatie van het nieuwe club(t)huis voor RRC. Jouw vraag of idee komt dan terug in dit Nieuwbouw nieuws en indien meer informatie is gewenst kan er een informatieavond voor de leden verzorgd worden. Geef het dus gerust aan, want het nieuwe club(t)huis wordt iedereens (t)huis!

Login