Rotterdamse Rugby Club

Inschrijfformulier

Klik hier voor het online inschrijfformulier 2018-2019:

Click here for the online application form 2018-2019:

Lidmaatschappen en contributie:

Algemene informatie:

Als lid bent u contributie verschuldigd aan de club. Wanneer u lid wordt betaald u eenmalig inschrijfgeld. U betaalt eenmaal per jaar voor uw lidmaatschap. Een deel hiervan wordt afgedragen aan de Nederlandse Rugby Bond. Wanneer u niet in staat bent het lidmaatschap te voldoen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de club. Mensen die rond moeten komen met een beperkt budget kunnen aanspraak doen op een subsidie van de gemeente Rotterdam.

Speeldagen: De Senioren (zowel heren als dames) en Colts spelen wedstrijden op zondag. De overige teams spelen wedstrijden op zaterdag.

Trainingsdagen: Benjamins, Mini’s, Cubs, Junioren, Colts en Senioren (heren en dames) trainen op dinsdag- en donderdagavond. De turven trainen alleen op donderdagavond.

De volgende punten van belang:

  • Vul het inschrijfformulier in blokletters duidelijk en volledig in.
  • U blijft lid totdat u schriftelijk opzegt, dit moet gebeuren voor 1 juni van elk jaar voor het seizoen daaropvolgend.
  • Indien u in het seizoen wilt veranderen van vereniging moet u schriftelijk opzeggen bij uw oude club en een inschrijfformulier voor RRC invullen.
  • U kunt zich inschrijven als introducé, dat houdt in dat u € 25,- via pin betaald bij inlevering van het inschrijfformulier en u kunt dan direct meetrainen en en eventueel meespelen om te kijken of deze sport u bevalt. In de 6de week geeft u aan of u wilt stoppen. Dit doet u schriftelijk of via de e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@rotterdamserugbyclub.nl).

Besluit u te blijven dan krijgt u automatisch een factuur voor het restant van de contributie minus de € 25,- die reeds betaald is.

  • De volledige contributie moet betaald worden bij inschrijvingen tot 31 januari van elk seizoen, daarna wordt de contributie gehalveerd exclusief de NRB kosten.

Natuurlijk houdt het lid zijn van de RRC meer in dan het bijwonen van trainingen en het spelen van wedstrijden. Onze club kan alleen functioneren wanneer alle leden een steentje bijdragen in bijvoorbeeld taken van organisatorische aard. Te denken valt aan bestuurlijke- en commissietaken, maar ook aan ondersteuning van trainers, begeleiden bij trips, optreden als  EHBO’er bij wedstrijddagen, scheidsrechterstaken, meewerken aan het onderhoud van de club. Veel van deze taken worden door leden en ouders van jeugdleden verricht. Deze waardevolle vrijwillige bijdrages zijn voor de club van levensbelang.
Naast de bijdrage van de contributie wordt ook er ook een bijdrage in de uitvoering van deze werkzaamheden verwacht!

De Rotterdamse Rugby Club is er voor de leden. De leden zijn er ook voor de club.

 

Login