Rotterdamse Rugby Club

Ereleden

LID VAN VERDIENSTE
Zilveren speld met rugbybal
Toekenning door het bestuur aan iemand die zich lange tijd heeft ingespannen en opvallende prestaties voor de RRC heeft verricht.

ERELID
Gouden speld in dezelfde uitvoering als de Zilveren onderscheiding
Het Erelidmaatschap is de allerhoogste onderscheiding die de Rotterdamse Rugby Club kent. Op voordracht van de leden dragendeze de kandidaat aan de Algemene Vergadering voor. Toekenning kan namelijk uitsluiten geschieden door de ALV als zijnde het hoogste gezagsorgaan van de RRC met instemming van 2/3 meerderheid van de Vergadering. Toekenning door de ALV aan iemand die zich lange tijd heeft ingespannen en opvallende prestaties voor de RRC of rugby in zijn algemeenheid heeft verricht.

Ereleden RRC
Willem Lathouwers
Karel van Wingerden
Lex den Hoedt
Luke Rumsey
Peter Riedijk
Leen van Oosten
Dhr M. van Nahuis
Dhr J.C. van Wingerden senior
Wout Otte
Leden van verdienste RRC
Rik Karreman
Gerrit van de Hulst
Ursus van Engelsdorp Gastelaars
Leden voor het leven
Gerrit-Jan Ankoné
Philemon Laros
Lucas Muis
Sander Muis
Bert-Jan ter Riet
Marcus van Engelsdorp Gastelaars
Gerrit van de Hulst
Login