Rotterdamse Rugby Club
21nov/18Off

Wedstrijdsecretaris gezocht!

Posted by RRC

Per 01-01-2019 stopt onze huidige wedstrijdsecretaris Tom van Gorkum met zijn taken.

Allereerst willen wij Tom van harte danken voor zijn inzet de afgelopen jaren als wedstrijdsecretaris. Gelukkig blijft Tom zich als scheidsrechter wel inzetten voor RRC.

Hiermee zijn we dus op zoek naar een vervanger.
Als wedstrijdsecretaris ben je het contact tussen de club en de bond op het gebied van wedstrijden en wedstrijdplanning. Daarnaast help je mee met het indelen van scheidsrechters en stuur je de uitnodiging voor de thuiswedstrijden naar tegenstanders en scheidsrechters. Ook zorg je ervoor dat de wedstrijden verlopen volgens het Voorschrift Wedstrijd Wezen.

Binnen de club neemt de wedstrijdsecretaris deel aan het bestuur en werkt nauw samen met de Technische Commissie en de teammanagers.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mark van der Voort via secretaris@rotterdamserugbyclub.nl of spreek één van de bestuursleden aan op de club.

Van 1 januari tot en met einde seizoen 2018-2019 zal Tom de nieuwe wedstrijdsecretaris ondersteunen in de werkzaamheden.

26okt/18Off

Grote uitverkoop gevonden voorwerpen

Posted by RRC

De berg 'gevonden goed’  bestaande uit rugbykleding en schoenen in allerlei soorten en maten is inmiddels zo groot dat de boel in de uitverkoop gaat. Verkoop vindt plaats op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november van 19.00 tot 20.30 uur in het clubhuis. Wil je (overbodige of te kleine) rugbykleding aanbieden voor de verkoop, dan kan dat dinsdag nog worden ingeleverd. De opbrengst gaat naar ons nieuwe clubhuis!!

26okt/18Off

Schoonmaakploeg houdt huis

Posted by RRC

Zaterdag 20 oktober stond een grote schoonmaak- en opruimdag op de club gepland. Via de verschillende app-groepen van de teams was een oproep gedaan om te komen helpen. Die oproep hadden we misschien nog een paar keer moeten herhalen want het aantal aanmeldingen viel wat tegen. En wellicht heeft de herfstvakantie ook nog wat roet in het eten gegooid?

Maar..… laten we vooral blij zijn met de mensen die er wel waren want zij hebben heel hard gewerkt. Totale opkomst was ongeveer 20 personen met vertegenwoordiging vanuit bijna alle teams waarbij de jongens van de Colts meer dan ruim in de meerderheid waren. Het mag gezegd worden dat de jeugd hiervoor een enorm compliment verdient; de 11 Colts,  2 Junioren, 1 Cub samen met een aantal ouders en Senioren (inclusief 1 dame) zijn van 13.00 tot 17.00 uur aan het zwoegen geweest!

Het clubhuis is vrijwel helemaal leeg gehaald, met de hogedrukspuit zowel de kleedkamers, douches als het clubgebouw zelf en niet te vergeten de toiletten schoongespoten en gereinigd. Het winkeltje is keurig opgeruimd, potten, pannen en bestek in de vaatwasser gedaan, alle gevonden goederen gesorteerd en opgevouwen zodat we deze tijdens een aantal trainingsavonden te koop kunnen aanbieden. Het materiaalhok is opgeruimd, de paden langs de velden aangeveegd, koelkasten weer aangevuld en opgeruimd. En nog steeds hadden we een aantal uurtjes door kunnen gaan.

Vele handen maken licht werk, het was gezellig, en het clubgebouw is weer lekker opgeknapt. We weten ook dat je een schoonmaakdag regelmatig moet herhalen anders is het zo weer vies en rommelig.

Deze keer hebben de Colts het goede voorbeeld gegeven; wie volgt en neemt de volgende keer het initiatief.

11okt/18Off

Samenvatting ALV

Posted by RRC

Zaterdag 22 september vond de Algemene Ledenvergadering van RRC plaats. In totaal waren er 23 stemgerechtigde leden aanwezig.
Onderstaande zaken zijn tijdens de ALV besproken en goedgekeurd door de leden.

Vernieuwbouw

Achterstallig onderhoud subsidie en minder valide subsidie zijn toegezegd en binnen. Van de eerste subsidie zal 2/3 van het huidige dak vervangen worden, dit zal het deel zijn wat blijft staan in de vernieuwbouw. Dit is het deel waar Guppie en de huidige kleedkamers staan, op termijn zullen hiervan ook de kozijnen worden vervangen zodat het hele pand dezelfde uitstraling heeft.

Een aantal subsidies zijn nog in behandeling en een aantal subsidies, waaronder de 1/3 regeling van de gemeente, kunnen we pas eind 2018 aanvragen. Zodra hier duidelijkheid over is en de complete begroting rond is, kunnen we beginnen met de vernieuwbouw. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2019 zijn.

In verband de lange levertijd van de heipalen is aan de ALV toestemming gevraagd om deze alvast te bestellen. Dit betreft een investering van €20.000,- wat pas betaald wordt als complete begroting rond is. De ALV heeft het bestuur hiervoor toestemming verleend.

Verantwoorden 2018-2019

Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van seizoen 2017-2018. Het was het eerste seizoen van het nieuwe bestuur waarin een nieuwe structuur is neergezet met meerdere commissies. De ene commissie functioneert beter dan de andere en hier blijven we aandacht aan besteden. Financieel gezien staat de club er gezond bij en is er wederom een ledengroei te zien. De kascommissie heeft ook een positief verslag uitgebracht waarna er decharge is verleend door de ALV aan het bestuur.

Begroting

De begroting voor komend seizoen is goedgekeurd evenals de contributie-aanpassing voor het seizoen 2018-2019. Nieuw in de contributie is de shirt-bijdrage waardoor we de teams om de drie jaar van nieuwe shirts kunnen voorzien en een aantrekkelijker aanbod voor sponsoren hebben.

Rondvraag

In de rondvraag kreeg het bestuur nog een aantal tips over het technisch beleid waarin met name werd aangestipt om meer senioren te betrekken bij de trainingen van de jeugdteams. Het bestuur heeft alle tips ter harte genomen en gaat aan de slag samen met de verschillende commissies om deze zaken aan te pakken.

Login