Rotterdamse Rugby Club
11mrt/20Off

Corona en de RRC

Posted by RRC

Beste RRC-er,

Er komen bij ons vragen binnen over het Corona virus van bezorgde ouders en spelers. Als club volgen wij de richtlijnen van Rugby Nederland en het RIVM. Rugby Nederland houdt de clubs op de hoogte als er extra maatregelen genomen moeten worden, RRC zal de maatregelen dan ook opvolgen. Voor nu geldt dat de gebruikelijke hygiëne maatregelen worden toegepast die gelden bij het voorkomen van alle virussen zoals de griep en verkoudheid:

-Was je handen regelmatig
-Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
-Gebruik papieren zakdoekjes
-Geen handen schudden
-Gebruik je eigen waterbidon om tijdens de training uit te drinken en deel
deze niet met anderen

Voor de provincie Noord Brabant heeft het RIVM het advies gegeven aan personen met ziekteverschijnselen om niet te gaan werken of evenementen te bezoeken. Er is geen afgelasting van sportevenementen geadviseerd en op dit moment zijn er geen extra maatregelen nodig en vinden alle rugbyactiviteiten gewoon doorgang. Op de website van het RIVM wordt informatie continue bijgewerkt over alle
ontwikkelingen:  www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 .

Zodra er vanuit het RIVM en Rugby Nederland maatregelen genomen moeten worden zal dit via de wedstrijdsecretaris aan de teammanagers gecommuniceerd worden. Is bij jou het virus vastgesteld, meld dit dan zo snel mogelijk aan je teammanager. Dit is belangrijk omdat we dan zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen.

Met sportieve groet

Bestuur RRC

7mrt/20Off

Supporters op het veld

Posted by RRC

Aan alle leden,

Graag willen we u er aan herinneren dat het tijdens de wedstrijden niet is toegestaan dat supporters zich op het veld bevinden. De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat deze regel aan de aandacht is ontsnapt en dat er zelfs alcohol word genuttigd in de dug-out. Dit laatste is uiteraard ten strengste verboden en kan in de eerste klasse leiden tot claims en dus punten in mindering.

Daarnaast gelden de eerder genoemde regels natuurlijk ook voor spelers van een voorgaande wedstrijd en we willen ook hun vragen om zo snel als mogelijk ruimte te maken voor de volgende wedstrijd. Hierdoor kan ieder team zich volledig focussen op de wedstrijd en hebben ze voldoende ruimte in de dug-out.

De Teammanagers

21jan/20Off

Beheerder en Schoonmaakrooster.

Posted by RRC

Per 1 februari zal Olaf Jacobs beginnen als beheerder binnen RRC. Zijn rol wordt om te zorgen dat het huidige clubhuis in zo’n goed mogelijke en schone staat zal blijven totdat er begonnen kan worden met de vernieuwbouw en dat er een goede barbezetting is. De meeste mensen zullen Olaf kennen als trainer, scheidsrechter of supporter maar we zullen nog een rondje langs de teammanagers maken om Olaf voor te stellen.
Deze ontwikkeling betekent niet dat Olaf zelf de toiletten en kleedkamers schoonmaakt of de hele week achter de bar te vinden is maar er op toe ziet dat de leden zelf deze verantwoordelijkheid nemen en hierbij ondersteund worden door Olaf.

Daarom is onderstaand schoonmaakrooster opgesteld. De bedoeling is dat in de genoemde week de teams (of ouders) het clubhuis vegen, toiletten schoonmaken, prullenbakken legen en de bar schoonmaken. Alleen op deze manier kunnen we met zijn allen het gebouw nog enigszins fatsoenlijk houden. Het alternatief is het inhuren van een schoonmaker en daar hebben we op dit moment geen budget voor. Als goede voorbeeld heeft het bestuur afgelopen week al de aftrap gedaan en schoongemaakt.

Wat betreft de kleedkamers willen we graag van de teams zien dat ze na het gebruik van de kleedkamer de boel schoon achterlaten. Olaf zal er op toe zien dat dit ook gebeurt en de verantwoordelijke teams hier op aanspreken als het niet gedaan is.

Graag zien we dat iedereen zijn steentje bijdraagt en zo RRC wil helpen. Per beurt zijn er 5 a 6 mensen nodig dus tot aan het eind van het seizoen ben je maximaal 1x aan de beurt.

15jan/20Off

Speciale bijeenkomst op 11 februari

Posted by RRC

Beste RRC leden en ouders/familieleden,

Zoals tijdens de laatste ALV besproken, is een deel van het bestuur niet herkiesbaar voor een tweede termijn. Dat betekent dat we nieuwe bestuursleden zoeken. We krijgen zeer begrijpelijke vragen over wat deze posities inhouden. Om te zorgen dat eventuele geïnteresseerden weten waarvoor ze kiezen, hebben we besloten een bijeenkomst te organiseren. Die vindt plaats op dinsdag 11 februari om 19:30 uur. In principe vindt deze bijeenkomst plaats op de club. In het mooiste geval is er zoveel interesse dat dit niet past, dan zullen we uitwijken naar een andere locatie.

Iedereen is welkom! Wel fijn als je je aanmeldt via g.stahlecker@live.nl.

Login