Rotterdamse Rugby Club
11jan/19Off

16-02-2019 Scheidsrechterscursus

Posted by RRC

Op 16 februari 2019 in de ochtend wordt er een scheidsrechterscursus aangeboden voor alle spelers/coaches die zich verder willen verdiepen. Het is gekoppeld aan de TBM dag die ochtend. Naast een stukje verdieping zal er die dag ook gefloten worden door de cursisten. De focus ligt op de basis van het fluiten / coachen van de jeugd. Voor de enthousiastelingen zal er daarna de mogelijkheid geboden worden om de scheidsrechterscursus via de bond te volgen.

Aanmelden is verplicht en kan via tc@rotterdamserugbyclub.nl

5jan/19Off

cursus train de trainer

Posted by RRC

Op donderdag 17, 24, 31 januari zal Rotterdam SportSupport de cursus train de trainer verzorgen bij RRC.
Deze cursus is bedoeld om trainers en trainers in wording tips en tricks te geven over een aantal vaardigheden die het trainerschap vraagt.
Wij willen hiermee onze trainers nog beter bekwamen in het geven van de trainingen en aansluiten aan de verschillende doelgroepen per team.

De trainers zijn inmiddels per mail hiervoor uitgenodigd, mocht je onverhoopt geen mail hebben gehad en graag deel willen nemen, meld je dan aan bij Cor Nicolai via info@rotterdamserugbyclub.nl. Dit geldt ook voor RRC’ers die geen trainer zijn maar toch graag willen deelnemen aan deze cursus.

De training is kosteloos en duurt van 19:00-21:00. Trainers die op deze tijd zelf een training geven zullen worden vervangen door spelers uit de H1 en de H2.

Graag zien wij jullie op deze dagen, de koffie zal klaar staan.

3jan/19Off

Nieuwjaarsborrel en heerlijke maaltijd

Posted by RRC

Zondag 13 januari spelen de meeste senioren thuis hun eerste wedstrijd van 2019! Aansluitend aan de wedstrijden zullen we rond 17.00 uur het nieuwe jaar met elkaar inluiden tijdens de nieuwjaarsborrel.
Om te zorgen dat je niet om komt van de honger, zullen onze Rotterdames een lekkere maaltijd bereiden.Je hebt hierbij de keuze uit 3 verschillende opties die elk € 4,00 kosten, namelijk:

- Andijvie Stamppot
- Snert
- Chili Sin of Chili Con Carne

De maaltijden moeten van tevoren worden besteld en betaald worden.
Bestellen via app-bericht aan Hedwig op 06-42779094 en dit kan uiterlijk tot vrijdag 11 januari 12:00 uur.
Vermeld ook eventuele die dieetwensen in je bericht. De Rotterdames kunnen dan kijken of daar rekening mee gehouden kan worden.

30dec/18Off

Realisatie nieuw clubhuis stap dichterbij

Posted by RRC

Subsidieaanvraag 1/3 regeling
Afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om een subsidieaanvraag voor de zogeheten 1/3 regeling in te dienen bij de gemeente Rotterdam.Het aanvragen van deze subsidie had behoorlijk wat voeten in de aarde, omdat we hiervoor ook een borgstelling moesten regelen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Samen met Jan Smulders van SWS hebben we deze borgstelling kunnen veilig stellen, wat een bevestiging is van de haalbaarheid - ook op de lange termijn - van de investering die we gaan doen in ons club(t)huis.Met de indiening van deze subsidieaanvraag zijn we dus echt een stap dichterbij de realisatie van ons clubhuis gekomen, alhoewel we natuurlijk wel moeten afwachten of we de subsidie daadwerkelijk toegekend krijgen. Maar daar hebben we alle vertrouwen in op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd met de betrokken gemeente ambtenaren!

Fondsen
Tegelijkertijd hebben we diverse fondsen aangeschreven die actief zijn in Rotterdam en omgeving. Vanuit diverse hebben we inmiddels toezeggingen ontvangen (in totaal voor € 25.000) en bij andere zijn we in hoopvolle afwachting.

Obligatieleningen
Ook zullen de mensen die zich hebben ingeschreven op de obligaties binnenkort een persoonlijk bericht ontvangen over de verdere gang van zaken rondom de obligaties. Tegelijkertijd zullen we dan nog eenmaal de inschrijving op obligaties openen, zodat iedereen alsnog de kans krijgt om hieraan mee te doen. De obligatieregeling is namelijk niet alleen gunstig voor RRC, maar ook gunstig voor de eigen portemonnee!!

Sponsoring
Er zijn diverse onderdelen binnen onze bouwplannen die in natura gesponsord kunnen worden. Denk hierbij aan al het sanitair en tegelwerk, bankjes voor in de kleedkamers, maar ook zeker aan de inrichting van ons clubhuis.Als je hieraan een bijdrage kan en wil leveren, meld je dan bij onze penningmeester (penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl).

Volgende stappen
Voordat we de heipalen gaan bestellen en de grond in gaan slaan, moeten we nog één subsidieaanvraag indienen en dat zullen we op 2 januari 2019 gaan doen. Dit betreft hopelijk het slotstuk op een lang traject om de begroting rond te krijgen.

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari zullen we natuurlijk een verdere update geven van de laatste stand van zaken en jullie mogen altijd bij ons aankloppen voor een verdere toelichting!

Login