Rotterdamse Rugby Club
30dec/18Off

Realisatie nieuw clubhuis stap dichterbij

Posted by RRC

Subsidieaanvraag 1/3 regeling
Afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om een subsidieaanvraag voor de zogeheten 1/3 regeling in te dienen bij de gemeente Rotterdam.Het aanvragen van deze subsidie had behoorlijk wat voeten in de aarde, omdat we hiervoor ook een borgstelling moesten regelen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Samen met Jan Smulders van SWS hebben we deze borgstelling kunnen veilig stellen, wat een bevestiging is van de haalbaarheid - ook op de lange termijn - van de investering die we gaan doen in ons club(t)huis.Met de indiening van deze subsidieaanvraag zijn we dus echt een stap dichterbij de realisatie van ons clubhuis gekomen, alhoewel we natuurlijk wel moeten afwachten of we de subsidie daadwerkelijk toegekend krijgen. Maar daar hebben we alle vertrouwen in op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd met de betrokken gemeente ambtenaren!

Fondsen
Tegelijkertijd hebben we diverse fondsen aangeschreven die actief zijn in Rotterdam en omgeving. Vanuit diverse hebben we inmiddels toezeggingen ontvangen (in totaal voor € 25.000) en bij andere zijn we in hoopvolle afwachting.

Obligatieleningen
Ook zullen de mensen die zich hebben ingeschreven op de obligaties binnenkort een persoonlijk bericht ontvangen over de verdere gang van zaken rondom de obligaties. Tegelijkertijd zullen we dan nog eenmaal de inschrijving op obligaties openen, zodat iedereen alsnog de kans krijgt om hieraan mee te doen. De obligatieregeling is namelijk niet alleen gunstig voor RRC, maar ook gunstig voor de eigen portemonnee!!

Sponsoring
Er zijn diverse onderdelen binnen onze bouwplannen die in natura gesponsord kunnen worden. Denk hierbij aan al het sanitair en tegelwerk, bankjes voor in de kleedkamers, maar ook zeker aan de inrichting van ons clubhuis.Als je hieraan een bijdrage kan en wil leveren, meld je dan bij onze penningmeester (penningmeester@rotterdamserugbyclub.nl).

Volgende stappen
Voordat we de heipalen gaan bestellen en de grond in gaan slaan, moeten we nog één subsidieaanvraag indienen en dat zullen we op 2 januari 2019 gaan doen. Dit betreft hopelijk het slotstuk op een lang traject om de begroting rond te krijgen.

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari zullen we natuurlijk een verdere update geven van de laatste stand van zaken en jullie mogen altijd bij ons aankloppen voor een verdere toelichting!

17dec/18Off

13 januari 2019 Nieuwjaarsborrel.

Posted by RRC

Kerst en nieuwjaar komen er weer aan en de laatste wedstrijden van 2018 zijn gespeeld . Op 13 januari wordt de competitie hervat en zullen we ook de nieuwjaarsborrel organiseren. Via deze weg willen we jullie van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.
Rugby Nederland komt binnenkort met het wedstrijdprogramma voor de rest van het seizoen en omdat we nog niet weten welke teams uit en thuis spelen, starten we de borrel om 17:00 zodat iedereen na de wedstrijden aanwezig kan zijn. We reiken ook weer de Paula Ottebokaal uit aan de vrijwilliger van het jaar!
Via deze weg wensen wij u alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!

Save the date.

Op 23 februari vindt het RRC gala plaats. Dit staat weer in het teken van de vernieuwbouw.
Reserveer deze datum alvast in de agenda, binnenkort volgt meer informatie.

26okt/18Off

Schoonmaakploeg houdt huis

Posted by RRC

Zaterdag 20 oktober stond een grote schoonmaak- en opruimdag op de club gepland. Via de verschillende app-groepen van de teams was een oproep gedaan om te komen helpen. Die oproep hadden we misschien nog een paar keer moeten herhalen want het aantal aanmeldingen viel wat tegen. En wellicht heeft de herfstvakantie ook nog wat roet in het eten gegooid?

Maar..… laten we vooral blij zijn met de mensen die er wel waren want zij hebben heel hard gewerkt. Totale opkomst was ongeveer 20 personen met vertegenwoordiging vanuit bijna alle teams waarbij de jongens van de Colts meer dan ruim in de meerderheid waren. Het mag gezegd worden dat de jeugd hiervoor een enorm compliment verdient; de 11 Colts,  2 Junioren, 1 Cub samen met een aantal ouders en Senioren (inclusief 1 dame) zijn van 13.00 tot 17.00 uur aan het zwoegen geweest!

Het clubhuis is vrijwel helemaal leeg gehaald, met de hogedrukspuit zowel de kleedkamers, douches als het clubgebouw zelf en niet te vergeten de toiletten schoongespoten en gereinigd. Het winkeltje is keurig opgeruimd, potten, pannen en bestek in de vaatwasser gedaan, alle gevonden goederen gesorteerd en opgevouwen zodat we deze tijdens een aantal trainingsavonden te koop kunnen aanbieden. Het materiaalhok is opgeruimd, de paden langs de velden aangeveegd, koelkasten weer aangevuld en opgeruimd. En nog steeds hadden we een aantal uurtjes door kunnen gaan.

Vele handen maken licht werk, het was gezellig, en het clubgebouw is weer lekker opgeknapt. We weten ook dat je een schoonmaakdag regelmatig moet herhalen anders is het zo weer vies en rommelig.

Deze keer hebben de Colts het goede voorbeeld gegeven; wie volgt en neemt de volgende keer het initiatief.

11okt/18Off

Samenvatting ALV

Posted by RRC

Zaterdag 22 september vond de Algemene Ledenvergadering van RRC plaats. In totaal waren er 23 stemgerechtigde leden aanwezig.
Onderstaande zaken zijn tijdens de ALV besproken en goedgekeurd door de leden.

Vernieuwbouw

Achterstallig onderhoud subsidie en minder valide subsidie zijn toegezegd en binnen. Van de eerste subsidie zal 2/3 van het huidige dak vervangen worden, dit zal het deel zijn wat blijft staan in de vernieuwbouw. Dit is het deel waar Guppie en de huidige kleedkamers staan, op termijn zullen hiervan ook de kozijnen worden vervangen zodat het hele pand dezelfde uitstraling heeft.

Een aantal subsidies zijn nog in behandeling en een aantal subsidies, waaronder de 1/3 regeling van de gemeente, kunnen we pas eind 2018 aanvragen. Zodra hier duidelijkheid over is en de complete begroting rond is, kunnen we beginnen met de vernieuwbouw. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2019 zijn.

In verband de lange levertijd van de heipalen is aan de ALV toestemming gevraagd om deze alvast te bestellen. Dit betreft een investering van €20.000,- wat pas betaald wordt als complete begroting rond is. De ALV heeft het bestuur hiervoor toestemming verleend.

Verantwoorden 2018-2019

Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van seizoen 2017-2018. Het was het eerste seizoen van het nieuwe bestuur waarin een nieuwe structuur is neergezet met meerdere commissies. De ene commissie functioneert beter dan de andere en hier blijven we aandacht aan besteden. Financieel gezien staat de club er gezond bij en is er wederom een ledengroei te zien. De kascommissie heeft ook een positief verslag uitgebracht waarna er decharge is verleend door de ALV aan het bestuur.

Begroting

De begroting voor komend seizoen is goedgekeurd evenals de contributie-aanpassing voor het seizoen 2018-2019. Nieuw in de contributie is de shirt-bijdrage waardoor we de teams om de drie jaar van nieuwe shirts kunnen voorzien en een aantrekkelijker aanbod voor sponsoren hebben.

Rondvraag

In de rondvraag kreeg het bestuur nog een aantal tips over het technisch beleid waarin met name werd aangestipt om meer senioren te betrekken bij de trainingen van de jeugdteams. Het bestuur heeft alle tips ter harte genomen en gaat aan de slag samen met de verschillende commissies om deze zaken aan te pakken.

Login