Rotterdamse Rugby Club
17dec/18Off

13 januari 2019 Nieuwjaarsborrel.

Posted by RRC

Kerst en nieuwjaar komen er weer aan en de laatste wedstrijden van 2018 zijn gespeeld . Op 13 januari wordt de competitie hervat en zullen we ook de nieuwjaarsborrel organiseren. Via deze weg willen we jullie van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst.
Rugby Nederland komt binnenkort met het wedstrijdprogramma voor de rest van het seizoen en omdat we nog niet weten welke teams uit en thuis spelen, starten we de borrel om 17:00 zodat iedereen na de wedstrijden aanwezig kan zijn. We reiken ook weer de Paula Ottebokaal uit aan de vrijwilliger van het jaar!
Via deze weg wensen wij u alvast fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!

Save the date.

Op 23 februari vindt het RRC gala plaats. Dit staat weer in het teken van de vernieuwbouw.
Reserveer deze datum alvast in de agenda, binnenkort volgt meer informatie.

26okt/18Off

Schoonmaakploeg houdt huis

Posted by RRC

Zaterdag 20 oktober stond een grote schoonmaak- en opruimdag op de club gepland. Via de verschillende app-groepen van de teams was een oproep gedaan om te komen helpen. Die oproep hadden we misschien nog een paar keer moeten herhalen want het aantal aanmeldingen viel wat tegen. En wellicht heeft de herfstvakantie ook nog wat roet in het eten gegooid?

Maar..… laten we vooral blij zijn met de mensen die er wel waren want zij hebben heel hard gewerkt. Totale opkomst was ongeveer 20 personen met vertegenwoordiging vanuit bijna alle teams waarbij de jongens van de Colts meer dan ruim in de meerderheid waren. Het mag gezegd worden dat de jeugd hiervoor een enorm compliment verdient; de 11 Colts,  2 Junioren, 1 Cub samen met een aantal ouders en Senioren (inclusief 1 dame) zijn van 13.00 tot 17.00 uur aan het zwoegen geweest!

Het clubhuis is vrijwel helemaal leeg gehaald, met de hogedrukspuit zowel de kleedkamers, douches als het clubgebouw zelf en niet te vergeten de toiletten schoongespoten en gereinigd. Het winkeltje is keurig opgeruimd, potten, pannen en bestek in de vaatwasser gedaan, alle gevonden goederen gesorteerd en opgevouwen zodat we deze tijdens een aantal trainingsavonden te koop kunnen aanbieden. Het materiaalhok is opgeruimd, de paden langs de velden aangeveegd, koelkasten weer aangevuld en opgeruimd. En nog steeds hadden we een aantal uurtjes door kunnen gaan.

Vele handen maken licht werk, het was gezellig, en het clubgebouw is weer lekker opgeknapt. We weten ook dat je een schoonmaakdag regelmatig moet herhalen anders is het zo weer vies en rommelig.

Deze keer hebben de Colts het goede voorbeeld gegeven; wie volgt en neemt de volgende keer het initiatief.

11okt/18Off

Samenvatting ALV

Posted by RRC

Zaterdag 22 september vond de Algemene Ledenvergadering van RRC plaats. In totaal waren er 23 stemgerechtigde leden aanwezig.
Onderstaande zaken zijn tijdens de ALV besproken en goedgekeurd door de leden.

Vernieuwbouw

Achterstallig onderhoud subsidie en minder valide subsidie zijn toegezegd en binnen. Van de eerste subsidie zal 2/3 van het huidige dak vervangen worden, dit zal het deel zijn wat blijft staan in de vernieuwbouw. Dit is het deel waar Guppie en de huidige kleedkamers staan, op termijn zullen hiervan ook de kozijnen worden vervangen zodat het hele pand dezelfde uitstraling heeft.

Een aantal subsidies zijn nog in behandeling en een aantal subsidies, waaronder de 1/3 regeling van de gemeente, kunnen we pas eind 2018 aanvragen. Zodra hier duidelijkheid over is en de complete begroting rond is, kunnen we beginnen met de vernieuwbouw. Naar verwachting zal dit in het tweede kwartaal van 2019 zijn.

In verband de lange levertijd van de heipalen is aan de ALV toestemming gevraagd om deze alvast te bestellen. Dit betreft een investering van €20.000,- wat pas betaald wordt als complete begroting rond is. De ALV heeft het bestuur hiervoor toestemming verleend.

Verantwoorden 2018-2019

Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van seizoen 2017-2018. Het was het eerste seizoen van het nieuwe bestuur waarin een nieuwe structuur is neergezet met meerdere commissies. De ene commissie functioneert beter dan de andere en hier blijven we aandacht aan besteden. Financieel gezien staat de club er gezond bij en is er wederom een ledengroei te zien. De kascommissie heeft ook een positief verslag uitgebracht waarna er decharge is verleend door de ALV aan het bestuur.

Begroting

De begroting voor komend seizoen is goedgekeurd evenals de contributie-aanpassing voor het seizoen 2018-2019. Nieuw in de contributie is de shirt-bijdrage waardoor we de teams om de drie jaar van nieuwe shirts kunnen voorzien en een aantrekkelijker aanbod voor sponsoren hebben.

Rondvraag

In de rondvraag kreeg het bestuur nog een aantal tips over het technisch beleid waarin met name werd aangestipt om meer senioren te betrekken bij de trainingen van de jeugdteams. Het bestuur heeft alle tips ter harte genomen en gaat aan de slag samen met de verschillende commissies om deze zaken aan te pakken.

13sep/18Off

RRC vanaf 14 september rookvrij!

Posted by RRC


Vanaf 14 september 2018 is de Rotterdamse Rugby Club rookvrij. Met deze maatregel richten wij ons nog meer op gezondheid en geven we kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. In combinatie met de ingebruikname van het kunstgrasveld – waarnaast niet gerookt mag worden -betekent dit dat we ons sportterrein rookvrij maken.

Waarom op weg naar rookvrij?

Wat verandert er?

Vanaf 14 september 2018 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als Rotterdamse Rugby Club onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!

Help Mee!

We hopen dat u, net als de Rotterdamse Rugby Club, zich sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan de nieuwe afspraken.

Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.  We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar via voorzitter@rotterdamserugbyclub.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Rotterdamse Rugby Club

Login