Rotterdamse Rugby Club
13nov/17Off

Agenda/Uitslagen

Posted by RRC

27mei/20Off

Met elkaar gaat het ons lukken

Posted by RRC

19 maart jl. is de omgevingsvergunning onherroepelijk verkregen. Naast dit goede nieuws betekent dit ook dat weer nieuwe stappen en voorwaarden uitgezocht moest worden. Via deze nieuwsbrief informeren wij jullie over wat er sindsdien is gebeurd en wanneer de bouw hopelijk van start gaat.

Brandmeldinstallatie

In de omgevingsvergunning was als voorwaarde gesteld dat er een brandmeldinstallatie in het nieuwe club(t)huis moest komen.  Dit zou ca. € 12.000 extra kosten. Gelukkig hebben we kunnen aantonen dat dit conform wet- en regelgeving dit niet nodig is. Deze voorwaarde is daarom uit de omgevingsvoorwaarde gehaald.

Bodemonderzoek

Ondanks dat er een historisch bodemonderzoek voor deze locatie is gedaan, moet een het bodemonderzoek geactualiseerd worden voordat er werkzaamheden gaan plaatsvinden. Het bodemonderzoek is twee weken geleden uitgevoerd. Het grondwateronderzoek is nog gaande. Op de locatie is dat zichtbaar doordat er tussen het clubhuis en het hoofdveld een blauwe plastic buis uit de grond steekt. De resultaten van het onderzoek volgen binnen ca. 3 weken. 

Sloopmelding geaccepteerd!

Onlangs is de sloopmelding gedaan en deze is door gemeente Rotterdam geaccepteerd. Om de sloopmelding te kunnen doen moest een asbestinventarisatie (geen asbest) ingediend worden, hoeveelheid en type te slopen materiaal e.d.

Financieel

We zetten momenteel de laatste stappen  ten aanzien van de financiering en de bouwkosten. Dit is nodig omdat we een 100% sluitende begroting moeten hebben voordat we de verplichtingen aan kunnen gaan. Dit kost heel veel tijd. Door de langere ontwerp- en proceduretijd hebben gehad, (met de noodzakelijke aanpassingen), zijn ondertussen bouwkosten gestegen. Ook moeten we voorkomen dat sommige fondsen en subsidies verlopen. De subsidies hebben we al zeker kunnen stellen, in de bouwkosten is een concessie gedaan en aan het zekerstellen van alle fondsen wordt gewerkt.

Ook zijn we nog in gesprek met een aantal partijen (die al meewerken aan de realisatie van het nieuwe club(t)huis) of zij een financiële tegemoetkoming willen doen. Alleen met elkaar maken we het mogelijk!

lees verder.....

22mei/20Off

Bestuurkandidaten stellen zich voor.

Posted by RRC

Aankomende zomer staan treden van het huidige bestuur vier leden af. Voorzitter Robert-Jan van Dijk, secretaris Mark van der Voort en algemeen bestuursleden Cor Nicolai en Georgette Stahlecker zullen hun taken overdragen. Penningmeester Peter de Witte en jeugdcoördinator Rowan van Wely zullen zich verkiesbaar stellen voor een tweede termijn. Erik-Jan Postema (Technische zaken) en Stefan Warsink (wedstrijdsecretaris) complementeren het bestuur. Hun termijn loopt in 2022 af.

Onderstaand stellen kandidaten Stefan van Riezen (kandidaat voorzitter), Bryan Schwillens (kandidaat secretaris) en Chitra van den Boom (kandidaat algemeen bestuurslid) zich voor.
We zijn erg blij met deze kandidaten die ook weer vanuit de club komen. Hiermee is de continuiteit van de club geborgd en laat weer zien dat veel mensen zich willen inzetten voor de club!

Stefan van Riezen

Maandag 1 februari 2016 ben ik verhuisd naar Rotterdam. Op dinsdag 2 februari 2016 kwam ik in het warme bad van de RRC terecht. Sinds deze dag ben ik actief bij de club. Voor mij staat de RRC voor zowel prestatie als een familiaire sfeer. Deze goede sfeer heeft mijn overgang naar Rotterdam ook zeker makkelijker gemaakt. Ik vind dan ook dat deze sfeer behouden dient te blijven. Daarnaast hoort een stad zoals Rotterdam op het hoogste niveau vertegenwoordigd te zijn. Helaas is dat op dit moment niet het geval. 

Ik ben geboren en getogen in Friesland. Na mijn middelbare school heb ik mijn propedeuse Scheikunde behaalt. In mijn zoektocht naar meer avontuur ben ik voor Defensie gaan werken. Na mijn periode bij Defensie ben ik gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier heb ik Fiscaal Recht gestudeerd, welke studie mij uiteindelijk in het mooie Rotterdam heeft gebracht.

In het dagelijks leven ben ik actief als Belastingadviseur in de internationale advieswereld. In het verleden heb ik met veel plezier in verscheidene besturen en commissies plaatsgenomen. De hier opgedane kennis en ervaring wil ik graag inzetten voor de RRC. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om allerlei actieve dingen te doen, en om zo nu en dan tot rust te komen lees ik graag een boek.

Ik stel mij kandidaat als voorzitter. Mijn ideaalplaatje voor de Rotterdamse Rugby Club is een club met een hoge participatiegraad, waar iedereen zich thuis voelt en welke op het hoogste niveau acteert. De RRC is voor mij een club met zeer veel potentie. Als voorzitter wil ik mij inzetten om de volledige potentie van de RRC te benutten. Hierbij ga ik mij als voorzitter specifiek richten op de zichtbaarheid van de club en het bestuur. Mijn focus gaat ook liggen op het bieden van een stevige fundering voor zowel prestatiesport als recreatiesport. Binnen het bestuur wil ik zorgen dat de kwaliteiten van mijn mede bestuursleden optimaal benut worden. 

Ik kijk ernaar uit om met het nieuw te vormen bestuur aan de slag te gaan! 

Bryan Schwillens

Toen ik in juni 2018 naar Rotterdam verhuisde, had ik al besloten dat ik me wilde gaan aansluiten bij een rugbyclub. Ik had in mijn jeugd in Sittard gevoetbald en wilde weer een teamsport spelen, maar voetbal trok me niet meer. Rugby speelde al langer door mijn hoofd, maar in Limburg waren de clubs destijds te ver weg.

Toen ik me kort na mijn verhuizing bij RRC aanmeldde en deelnam aan de pre-season training op het Ommoordse Veld, was ik al snel om. Er komt één woord bij me op als ik terugdenk aan hoe ik voelde dat ik ontvangen werd; Verwelkomend. Ik wist; hier wil ik deel van uitmaken.

Twee jaar later voel ik me thuis bij RRC. Ik maak deel uit van het huidige bestuur als Wedstrijdsecretaris voor de CJC. Ik zie een club met ambitie, maar die ook het sociale aspect van rugby niet vergeet. Er wordt gezocht naar een balans tussen breedte- en topsport. Ik denk dat RRC al aardig in staat is -en moet zijn- om dat te bieden. En in een stad als Rotterdam zijn er genoeg meiden en jongens om dat uit te bouwen en vast te houden.

Iedereen kijkt met smacht uit naar het nieuwe clubhuis. De opening daarvan gaat RRC ongetwijfeld een boost geven. Het zou heel mooi zijn om dat te gebruiken om het groeipotentieel dat RRC heeft tot uiting te laten komen. Ik wil daar graag een actieve bijdrage in leveren, vandaar dat ik me kandidaat stel voor een rol als secretaris van RRC.

Kort over mezelf:

Speelt meestal op de 1e rij, vooral als Hooker. Geboren en getogen in Sittard, woont in IJsselmonde. 30 jaar. Commercieel Management gestudeerd, maar werkzaam in de IT. Heeft een vriendin; Kendis. Houdt van korte romantische wandelingen naar de bar. Sponsort Fit4Free. Loze uurtjes worden besteed aan klussen in huis, het aquarium of de PS4. Motorrijder, maar momenteel zonder motor. Heeft in 2013 de marathon van Rotterdam gerend. Heeft daarna besloten naar Rotterdam te willen verhuizen.

Chitra van den Boom

Geboren en getogen in het Brabantse Helmond, dat ik op mijn 18e verliet om Psychologie en later ook Filosofie te studeren in Rotterdam. Na het studentenleven ben ik werkzaam geweest in de Data Science Consultancy, wat niet helemaal mijn ding bleek. Inmiddels ben ik medisch marktonderzoeker bij een bedrijf waar ik me echt thuis voel. Dat geeft me de ruimte om meer tijd te besteden aan mijn grootste hobby's naast rugby: fitness, lezen en bakken.  

In mei 2017 ben ik aangesloten bij de Rotterdames, waar ik na slechts een handjevol trainingen werd uitgenodigd om mee te gaan naar Ameland. Een betere introductie had ik mij niet kunnen wensen. Binnen dat weekend besloot ik, na liefdevol doch ferm aandringen van de toenmalige staf, geen recreant maar volledig lid te worden. Sindsdien ben ik vol verwondering over de rugbycultuur, het hechte damesteam en de enorme kick die samen op dat rugbyveld staan met zich meebrengt. Meestal ben ik te zien (en ongetwijfeld ook luid te horen) op de fullback, verder speel ik graag 2e center en maak ik zo nu en dan een uitstapje naar andere posities in de lijn.

Voordat ik rugby ontdekte, deed ik aan kickboksen en voetbal. Bij mijn oude studentenvoetbalclub ben ik 2 jaar bestuurslid geweest, als vicevoorzitter en voorzitter. Direct na mijn bestuursjaren heb ik zitting genomen in de adviescommissie. In die tijd heb ik geleerd wat er allemaal komt kijken bij het draaiende houden van een sportvereniging.

Nu ik een tijd bij de RRC speel, ben ik me steeds meer verbonden gaan voelen bij de club. De Rotterdamse Rugby Club, waar ik een nieuwe sport ontdekt heb die mij ontzettend veel plezier geeft, waar ik met liefde kapot ga op het veld en waar ik bijzonder mooie mensen ontmoet heb die ik vrienden en vriendinnen mag noemen. Het is voor mij niet meer dan een logische stap om een actieve bijdrage te leveren aan de club die mij zoveel geeft. Graag doe ik dat via een focus op zaken die RRC de mooie club maken die zij is: cultuur, traditie en normen & waarden. Daarnaast geloof ik dat ik met mijn bestuurservaring en gestructureerdheid ook van waarde ben door het overzicht te bewaken en te ondersteunen waar gaten dreigen te vallen. Die fullback kwaliteiten wil ik van het veld doortrekken naar een rol als Algemeen Bestuurslid Cultuur van onze club.

In de komende ALV zullen de verkiezingen voor de bestuursfunctie op de agenda staan. Vanwege de coronacrisis is het nog onduidelijk wanneer en hoe dit georganiseerd wordt. Hier komen we zo snel mogelijk op terug.

11mei/20Off

De eerste ervaringen …….

Posted by RRC

Nadat de regering allerlei Covid 19 versoepelingen heeft goedgekeurd zijn de rugby mannen en dames tot in eerste instantie 18 jaar weer in beweging gekomen. Een aantal knarsend en piepend, want de computer spelletjes zijn ook leuk en dan ontbreekt de zelf discipline om zelf en alleen wat fysieks te doen bij een aantal. De volwassenen volgen nu gelukkig ook snel. 

De TC heeft hierbij de focus op vooral kracht en conditiewerk zo begreep ik, want zien kan ik niets. De ouders zijn namelijk nog niet langs de lijn welkom. Het is (nog even?) niet anders. Doet mij wel denken aan Drs P met zijn liedje Heen en Weer. Want wegbrengen en ophalen is het devies. Ben al op zoek naar een taxibordje voor op het dak van mijn voiture. Wel apart trouwens dat als je tekst van Heen en Weer (dat in begin jaren 70 was gemaakt) even opnieuw beluistert. Want het had in deze tijd net zo goed gisteren geschreven kunnen worden. Maar alles voor de rugby kids toch? 

Op de parkeerplaats een rustig aan en af rijden en de paar minuutjes wachten van de ouders bij het ophalen. Met af en toe en dan ook nog eens heel kort de autoraam gesprekken. Alles met minimaal 1.5 meter afstand. De eventueel aanwezige dames staan trouwens wel altijd wat verder weg, maar dat zal wel komen omdat ze denken dat 20cm ook veel langer is. Geen idee. 

Het complex wordt, voor wat betreft de naleving van de o zo noodzakelijke maatregelen gecontroleerd door de CC's oftewel Corona Coördinatoren, zeer herkenbaar aan de fluoriserende hesjes en sympathieke edoch licht strenge gelaatsuitdrukking. 

Voorzover door uw razende reporter tijdens deze nog steeds surrealisitische periode geconstateerd, houdt iedereen zich aan de nieuwe regeltjes. Af en toe morrend, af en toe met wat uitleg, en ook wel met een glimlach, maar het werkt. En dat dus volhouden. Anders zijn we nog verder van huis. Het is gewoonweg niet anders. 

Ik denk wel dat een aantal mensen zich nog onvoldoende realiseren dat al de vrijwilligers die er nu voor zorgen dat er weer wat gedaan kan en mag worden, hier een grootse inspanning leveren. Alle trainers en de cc's die er elke keer weer staan, doen dit zodat het complex weer open is om te trainen. Daarmee doen ze de kids een groot plezier, en de opkomst is zeer groot, maar ook de ouders. Want de stuiterballen kunnen hun energie weer kwijt. Scheelt toch weer behangen want dat kwam welhaast van de muur af. En, zeker niet minder belangrijk, de ouders hebben even twee uur in de week quality time, minus de reistijd, dat dan weer wel. Wat daar de exacte definitie van is, is een onderzoekje op zich waard, maar dat is ook ontspanning. Links of rechts om, of boven of onder. 

Daarom een dikke pluim met veel dank aan alle vrijwilligers die dit ook mogelijk maken. Top!!!!

Laten we de bekende rugby discipline mede hierom goed volhouden. We luisteren en volgen precies op wat de cc's zeggen. Geen weerwoord en geen discussie. Niet even handig (als voorbeeld) in de bosjes staan. Doen ze bij de Kralingseplas per slot van rekening ook even niet meer, tenminste zo begreep ik. Het is "Count your blessings". Vasthouden aan wat wel kan en de regeltjes niet oprekken. Hou vol.  Mede namens mijn vrouw veel dank. 

Uw immer heen en weer rijdende rugby ouder.

Gearchiveerd onder: Jeugd Reacties zijn uitgeschakeld
10mei/20Off

Trainers gezocht!

Posted by RRC

RRC is op zoek naar nieuwe trainers! Ben jij een (voormalige) rugbyspeler en wil jij je skills zowel op als naast het veld verbeteren? Bij de Rotterdamse Rugby Club krijg jij je kans. We krijgen een nieuw clubhuis en hebben nieuwe velden. We willen ons niveau in alle lagen omhoog brengen en met name onze snelgroeiende jeugd heeft behoefte aan trainers. Wie wil nou niet zijn of haar ervaringen in deze mooie sport delen.

Onze vereniging heeft 3 heren seniorenteams, een damesteam en jeugdteams in elke leeftijdscategorie. De groei die we als club meemaken, brengt ook ambitie met zich mee. Zo wil het eerste team promoveren naar de hoogste divisie in ons land.

Als trainer zul je in aanraking komen met vrijwel alle teams. We zijn op zoek naar coaches / trainers in elke categorie. Als je interesse hebt laat ons dat weten en stuur een mail naar tc@rotterdamserugbyclub.nl

RCC is looking for new coaches! Are you a (former) rugby player that wants to develop his or her skills on and off the pitch? You have the chance to work with a rough diamond: the Rotterdam Rugby Club. We have new pitches, are building a new clubhouse and are looking to improve our rugby experience on the pitch in all categories. Especially our fast-growing youth department is in need of experience. Who does not want to pass on what brought so much fun and knowledge in life?

Currently the club has: 3 men’s teams, a women’s team and youth teams in every age category. With this growth, the ambition also develops. The first team is keen a promotion to the highest level in the Netherlands. We are looking for  / trainers in all categories so if you are interested please contact us and ask for the TC or write an email to tc@rotterdamserugbyclub.nl

Login