Rotterdamse Rugby Club
19mei/17Off

Van de voorzitter

Beste leden,

Het einde van het rugbyseizoen nadert met rasse schreden. Ons damesteam is bijna een maand geleden kampioen geworden en heeft dat goed gevierd. Het eerste herenteam speelt zondag de tweede play-off wedstrijd in Hoek van Holland (14:30) waarin wordt bepaald of we uitkomen in de ereklasse. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van afgelopen zondag is met (potentiële) sponsoren vooruitgekeken naar komend seizoen, en wat staat er een hoop te gebeuren het komend jaar!

Clubhuis en velden

Ten eerste natuurlijk de vraag die veel van jullie bezig houdt; het clubhuis en de velden. Iets meer dan een maand geleden werd duidelijk dat de Rotterdamse Rugby Club op Duijvestein blijft. In de tussentijd hebben we een bouwteam opgestart met deelnemers uit de vereniging. In dat team worden de de komende weken de wensen die we hebben aan de accommodatie uitgewerkt en komen we tot een eerste begroting, waarna er uit een aantal alternatieven gekozen zal moeten worden.

Het uitgangspunt is vernieuwbouw van de huidige accommodatie. Door vernieuwbouw te plegen kunnen we gebruik maken van allerlei subsidies voor o.a. duurzaamheid en toegankelijkheid voor mindervaliden. Dat maakt de haalbaarheid van onze plannen veel groter. Voor volledige nieuwbouw vervallen deze subsidies, en hebben we als club veel meer externe financiering nodig.

De volgende personen hebben zitting in de bouwcommissie:

 • Antoinette Laan (vergunningen);

 • Jan-Willem Tol (voorzitter bouwcommissie);

 • Marc Joubert (architect);

 • Oscar van Rijn (oud-penningmeester RRC);

 • Peter de Witte (penningmeester RRC);

 • Robert-Jan van Dijk (voorzitter RRC).

Naast de accommodatie moeten ook de velden aangepakt worden. Een uitbreiding van ons terrein hoort helaas niet bij de mogelijkheden. Om de groei, en hogere veldbelasting, op te kunnen vangen wordt er in samenwerking met de gemeente onderzocht of één of twee hoogwaardige rugby kunstgrasvelden een optie is.

Voor de velden is de Rotterdamse Rugby Club een van de sportverenigingen in Rotterdam met faciliteiten die aan een ‘upgrade’ toe zijn. In 2016 is aan vijf clubs subsidie toegewezen omdat zij er nog slechter aan toe waren dan wij. De verwachting is dat niet alle subsidie uit de pot die hiervoor gereserveerd was gebruikt gaat worden. Het is de verwachting dat het geld dat overblijft genoeg is om bij nog een of twee clubs de faciliteiten aan te pakken. De Rotterdamse Rugby Club is een van de kanshebbenden. Om de gemeente te overtuigen moeten we een goed plan hebben, en laten zien dat onze club en organisatie toekomstbestendig zijn.

Voor het zomerreces van de gemeente Rotterdam (half juli 2017) moet er een goed onderbouwd, uitgewerkt plan liggen met onze wensen voor het veld. Hoe verder we op dat moment zijn met het uitwerken van onze plannen voor de accommodatie hoe groter onze kansen.

Beleidsplan

Ten tweede is het nieuwe bestuur aan het schrijven aan het nieuwe beleidsplan. We hebben al veel beleidsplannen voor bijvoorbeeld de jeugd, technische commissie en sponsoren maar de algemene lijn ontbreekt nog. Daarom schrijven we een overkoepelend beleidsplan waarin al deze documenten in stand blijven, maar waar wel meer richting gegeven wordt aan wat wij als club belangrijk vinden.

Mede daarom hebben jullie twee weken geleden een enquête toegestuurd gekregen. Uit deze enquête zijn de volgende 4 belangrijkste kernwaarden naar voren gekomen:

 • Respect
 • Sportiviteit
 • Kameraadschap
 • Plezier

Veel meer kunnen we nog niet verklappen over het beleidsplan; er is nog veel te doen voordat het klaar is! Op de ALV & Braai van 1 Juli zullen we een presentatie geven waarin we jullie verder bijpraten over de inhoud.

Trainers 2017 - 2018

Ten derde de stand van zaken wat betreft trainers. Voor de TBM, cubs, junioren, dames en het derde team hebben we voor komend jaar trainers gevonden. De technische commissie is naarstig op zoek naar trainers voor het eerste, de colts en het tweede team. De TC heeft een shortlist met potentiële kandidaten, met een aantal kandidaat trainers zijn ook al verkennende gesprekken gevoerd. We hopen zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te hebben.

Commissies

Tot slot vraag ik jullie aandacht voor de bezetting van de commissies die de Rotterdamse Rugby club heeft. Al onze activiteiten, of het nu organiseren van evenementen of selectie van trainers is wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de volgende commissies zoeken we nog (meer) mensen.

 • Evenementen - het organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen en het opstellen van draaiboeken voor deze evenementen. Denk aan o.a. de Braai (dit jaar op 1 juli), Superstar, Nacht van RRC of de Presentation Night. Guido van den Boom is de voorzitter van deze commissie.
 • Communicatie - we zijn bezig met het opstellen van het beleidsplan, en voor het onderdeel communicatie zoeken we leden die mee willen denken over de communicatiestrategie van de club. Zowel naar binnen als naar buiten. Ook voor de uitvoering van deze strategie; het maken van bijvoorbeeld persberichten, filmpjes of berichten op social media zoeken we mensen. Miranda Schenk is de voorzitter van deze commissie.
 • Normen, waarden en cultuur - we zijn als club de afgelopen jaren hard gegroeid. We willen ook graag de unieke RRC cultuur vast blijven houden. Dat staat soms op gespannen voet met elkaar. Voor deze commissie zoeken we mensen die met elkaar actief de RRC cultuur vormgeven en uitdragen. Deze commissie buigt zich over specifieke gebeurtenissen en stellen cultuur documenten op voor specifieke gebeurtenissen en kijken hoe wij de code of conduct beter kunnen implementeren. Hoe houden wij onze waarden vast, welke normen worden hieraan gekoppeld? We zullen gemiddeld 3 keer per jaar bij elkaar komen om te bespreken wat, hoe en wanneer we zaken kunnen oppakken. Soms zal het nodig zijn om met elkaar over specifieke gebeurtenissen te spreken. Cor Nicolai is de voorzitter van deze commissie.

Met vriendelijke groet, mede namens het oude en nieuwe bestuur,

Robert-Jan van Dijk

Aanstaand voorzitter Rotterdamse Rugby Club

Reacties (0) Trackbacks (0)

Onze excuses, het reactie formulieren is op dit moment uitgeschakeld

Trackbacks zijn uitgeschakeld.

Login