Rotterdamse Rugby Club
26mrt/18Off

RRC vernieuwbouw

Posted by Mojgan Noushazar

Beste ouders / leden van RRC,

Na uitgebreide studie is besloten dat we een deel van het bestaande gebouw gaan verbouwen, namelijk het kantine deel. We willen kinderverblijf Guppie graag behouden als huurder, maar laten hun deel voorlopig intact (samen met de huidige kleedkamers en opslagruimte) We willen het 3e en 4e kwartaal beginnen, als we voldoende financiele middelen hebben. Wij hebben nog maar 75.000 euro nodig, dus kunnen jouw hulp nog goed gebruiken bijv. met de aanschaf van obligaties, deelname aan de benefietavond op 30 maart of andere vormen van sponsoring. Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Wat is de afgelopen periode gebeurd?
Studies, ontwerpen....
De afgelopen maanden heeft de bouwcommissie en het bestuur van RRC een haalbaarheidstudie gedaan naar de vernieuwbouw van haar clubhuis. Deze studie heeft tot doel een verantwoorde keuze te maken over de vernieuwbouw en het bijbehorende budget.
De architect, Marc Joubert van JA Joubert Architecten, heeft verschillende ontwerpen gemaakt. De bouwteampartner/aannemer heeft kostenramingen opgesteld en de constructeur heeft de eerste constructieve adviezen opgesteld. Tevens zijn de ontwerpen met Kinderdagverblijf Guppie besproken.

.....consessies en kostenreductie
Gedurende de haalbaarheidstudie zijn verschillende consessies in het ontwerp en materialisatie gedaan. Met als doel de kosten te reduceren en ook om Kinderdagverblijf Guppie binnenboord te kunnen houden. Immers Guppie vormt als huurder ook een goede inkomstenbron voor RRC. En de haalbaarheid van de vernieuwbouw wordt natuurlijk mede bepaald door de inkomsten.

Extra inkomsten gekregen: hartelijk dank daarvoor!
De door RRC opgezette sponsoracties en het obligatieplan hebben gezorgd voor extra inkomsten op korte termijn. Daarnaast zijn er verschillende subsidies waar RRC voor in aanmerking komt. Ook wordt onderzocht of met het oprichten van een stichting verrekening van BTW mogelijk is. Het is fantastisch hoe een ieder op deze manier letterlijk een steentje bijdraagt!

Totale kosten te hoog> aanpassing plannen
Tot de haalbaarheidstudie behoort ook:
• een totale kostenopstelling met alle bijkomende kosten (tijdelijke huisvesting, sloopkosten, legeskosten vergunningsaanvraag etc.) en
• een risicoanalyse: welke risico’s kunnen zich voordoen en hoe groot is de kans dat dit risico zich voordoet en vervolgens de impact daarvan. Er zijn meerdere risico’s te benoemen waarvan het merendeel beheersbaar of oplosbaar is. Behoudens de belangrijkste: Kinderdagverblijf Guppie.
Ondanks dat de spaarpot voor de vernieuwbouw steeds meer gevuld raakt, is het onvoldoende om de ambitieuze plannen die RRC heeft volledig te kunnen realiseren. Al zou het wel mogelijk zijn met extra financieringen, dan is het grootste risico dat Kinderdagverblijf Guppie wegvalt. Deze kans is weliswaar zeer klein en niet de intentie of verwachting van Guppie, maar als het zich voordoet dan komt het voortbestaan van RRC in gevaar. En dat risico strookt niet met de financieel gezonde situatie die RRC wil behouden, waarbij er ook ruimte blijft voor investering in de ontwikkeling van de vereniging en spelers.

Wat nu? Een deel verbouwen
Deel Guppie niet verbouwen, rest wel
In goed overleg met Guppie heeft RRC daarom besloten dat het gebouwgedeelte waar Guppie gebruik van maakt vooralsnog in tact blijft. Vanzelfsprekend wordt door RRC het nodige onderhoud gepleegd, zodat Guppie ook de komende jaren op een prettige manier gebruik kan blijven maken van haar huidige onderkomen. Bijkomstigheid is dat de huidige kleedkamers en de materialenruimte van RRC voorlopig ook blijven staan en dus gebruikt kunnen blijven worden gedurende de uitvoering van de vernieuwbouw. Dit scheelt ook weer in de kosten die we anders voor tijdelijke accomodatie hadden moeten maken.

Op termijn deel Guppie verbouwen
Guppie zal ondertussen de mogelijkheden gaan onderzoeken om zelfstandig en op eigen initiatief een nieuw kinderdagverblijf te realiseren op de locatie van de bestaande bouw. De verwachting is dat deze plannen, indien financieel mogelijk, gerealiseerd worden na ca. 2 tot 7 jaar. Tot die tijd blijft Guppie in de vertrouwde bestaande huisvesting en zijn de huurinkomsten voor RRC gegarandeerd. De huuropbrengstsen van Guppie zijn verder niet meegenomen in de begroting van de vernieuwbouwplannen, dus als Guppie blijft betekenen dat voor RRC alleen maar extra inkomsten!
Omdat Guppie zelf in de toekomst, indien mogelijk, de nieuwbouw financiert, vormt dit voor RRC geen risico meer omdat RRC niet de investering doet en dan dus ook geen huurinkomsten nodig heeft van Guppie.

Wel nieuw clubhuis!
Zoals eenieder bekend is RRC noodgedwongen haar nieuwbouw plannen wel onverhoopt door te zetten omdat haar gebouwdeel lekt, tocht en onvoldoende ruimte biedt aan het groeiende ledenaantal. De architect Marc Joubert en de bouwteampartner Ivo Batenburg van Vastgoed Batenburg werken het ontwerp op dit moment nader uit. Ook wordt het constructieve advies herzien. Zonder Guppie wordt het gebouw compacter en is de reële verwachting dat dit gaat passen binnen het beoogde budget en dat RRC de nieuwbouw in het 3e en 4e kwartaal van dit jaar zal kunnen gaan realiseren.

Nog 75.000 euro nodig: hoe kan je bijdragen?
Kortom, de plannen zijn binnen handbereik, maar.… alhoewel we het beoogde budget bijna bij elkaar hebben (onder voorbehoud van toekenning van subsidies en goedkeuring van de Belastingdienst) hebben we nog ongeveer € 75.000 nodig. Met dit bedrag kunnen we de inrichting verzorgen en de financiële lasten naar een nog veiliger niveau terugbrengen.
Dus meld u alsnog aan voor een obligatie van 1000 euro (of een halve, want dat mag vanaf nu ook!!), kom naar de benefietavond op vrijdag 30 maart, (draag leuke en unieke veilingitems aan), of lever een sponsorbijdrage (bijvoorbeeld spullen die nodig zijn voor de inrichting (van deuren tot kledinghaakjes!). Op die manier bouwen we met elkaar het nieuwe clubhuis van RRC!

Meer informatie?
Komende weken zullen we op de donderdagavond in het clubhuis een stand bemannen waar u meer informatie over de vernieuwbouwplannen kunt krijgen en waar we uw vragen met plezier zullen beantwoorden. Of schiet het bestuur aan tijdens wedstrijddagen.

Heeft u op voorhand al vragen? Neem dan gerust contact op met bouw@rotterdamserugbyclub.nl

Met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Met hartelijke groeten,

De bouwcommissie en het bestuur van RRC.

23mrt/18Off

Rotterdammer Duarte van Gijzelen geselecteerd voor NL U20

Posted by Mojgan Noushazar

Rotterdammer en RRC 1 speler Duarte van Gijzelen is geselecteerd voor voor Nederland U20 en doet mee op het Europees Kampioenschap Onder 20.

Op 6 April 2018 zal Duarte samen met de selectie vertrekken naar Coimbra in Portugal om hun eerste wedstrijd tegen Rusland of Roemenië op zondag 8 April te spelen. De volgende ronde zal op woensdag 11 April worden gespeeld en de finale dag is op zaterdag 14 April. Alle wedstrijden zijn live te volgen via RugbyEurope.tv.

We willen de Duarte van harte feliciteren met zijn selectie en wensen hem veel succes op het EK!

18sep/17Off

Zaterdag 23 september RUGBYEN in AH, DOE JE MEE?

Posted by RRC

Op zaterdag 23 september gaan we van 13.00 – 16.00 uur RUGBYEN bij de AH XL Argonautenweg. We willen met de hele club Turven, Benjamins, Mini’s, Cubs, Juniors, Colts, Senioren Heren en Senioren Dames vertegenwoordigd zijn.

MELD je AAN op: jeugd@rotterdamserugbyclub.nl of geef het door aan je teammanager.

We willen in RRC-outfit flyers gaan uitdelen, rugby-moves laten zien en de klanten eventueel helpen met het inpakken van hun boodschappen. Op deze manier is het mooi om in contact te komen met de klanten van AH en brengen we de AH sportactie onder de aandacht.

19mei/17Off

Hoe voorkom je blessures tijdens het spelen van Rugby

Posted by RRC

Onderstaand artikel over het voorkomen van specifieke rugby blessures ontvingen wij van Fysio Rotterdam, waarvoor dank.

Rugby is een contactsport bij uitstek. Nu gebeurt het zelden dat er tijdens het spel opzettelijk kwetsuren bij medespelers worden aangebracht, maar ondanks dat zullen contacttrauma’s toch regelmatig plaatsvinden. Daarnaast zijn de schouders, de handen, de knieën en de enkels kwetsbare plekken tijdens het beoefenen van rugby. Door het nemen van een aantal maatregelen, kunnen blessures voor een groot gedeelte worden voorkomen.

Schouderblessure

Letsels aan de schouder komen regelmatig voor bij rugby. De kans op deze blessure is het grootst tijdens een tackle. De speler wordt dan door een of meerdere tegenstanders in volle vaart tegen de grond geduwd. Hierdoor kan de schouder uit de kom raken. Ook een verstuiking of ontwrichting kan het gevolg van een tackle zijn.

Een goede valtechniek is zeer essentieel om schouderblessures te voorkomen. Ook kan een goede warming-up zeker bijdragen aan een kleinere kans op blessures aan het schoudergewricht. Is de schouder daadwerkelijk uit de kom, dan dient deze zo snel mogelijk gezet te worden.

Enkelblessure

Een acute blessure aan de enkel ontstaat in de meeste gevallen door een landing op de buitenkant van de voet. De oorzaak hiervan is dat er een balansverstoring optreedt tijdens het spel. Dit kan doordat een speler bijvoorbeeld landt op de voet van een medespeler. Als gevolg van het verrekken van het enkelweefsel, treedt er pijn, zwelling en verkleuring op.
 
Het dragen van een enkelbrace of tape is zeer effectief in het voorkomen van een enkelblessure.

Een goede oefening om je stabiliteit te vergroten is:
- Ga op 1 been staan met je armen recht voor je uit.
- Balanceer nu op je ene been en steek je andere been naar voren.
- Buk zo ver mogelijk naar beneden, terwijl je been niet op de grond komt.
- Je rug blijft hierbij recht. 
- Nu kom je weer terug tot de beginpositie door je omhoog te drukken vanuit je ene been.
- Herhaal deze oefening dagelijks een aantal keren.

Ook de volgende oefening is effectief wanneer je de balans wilt vergroten. Ook worden je enkelspieren hierdoor sterker.

- Sta rechtop en til een been op.
- Houd je ergens aan vast.
- Leun een klein beetje naar voren.
- Kruis je been voorlangs het been dat op de grond staat.
- Daarna beweeg je dit been schuin naar achteren.
- Het been dat de beweging maakt, moet heel ontspannen blijven.
- Let op een rechte rug.
- Afwisselen van been.
- Regelmatig herhalen.

Blessure aan het kniegewricht

Een kwetsuur aan de knie komt meestal door een ongecontroleerde beweging. Er kan sprake zijn van een val of van een onverwachtse botsing met een medespeler. Wanneer de banden beschadigd zijn, geneest dit niet vanzelf. Soms is een operatie noodzakelijk. Het is goed om dit door een arts te laten beoordelen of om even langs te gaan bij de Fysiotherapeut.

Het beste is uiteraard om knieblessures te voorkomen. Goed schoeisel is hierbij van belang, maar ook bepaalde oefeningen kunnen het kniegewricht sterker maken. Bijvoorbeeld de volgende:

- Ga staan met de knieën licht gebogen. Je gewicht op de bal van je voet. Je richt je ogen naar het plafond, je rug is recht en dan spring je omhoog.
- Ga staan met je voeten tegen elkaar. De armen steek je voor je uit en de knieën zijn gebogen. Nu verplaats je je gewicht naar je rechterbeen en je zet met links een stap naar achteren. Dan ga je weer terug naar de startpositie. Herhalen met het andere been.

Login