Rotterdamse Rugby Club
19mei/17Off

Van de voorzitter

Posted by RRC

Beste leden,

Het einde van het rugbyseizoen nadert met rasse schreden. Ons damesteam is bijna een maand geleden kampioen geworden en heeft dat goed gevierd. Het eerste herenteam speelt zondag de tweede play-off wedstrijd in Hoek van Holland (14:30) waarin wordt bepaald of we uitkomen in de ereklasse. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van afgelopen zondag is met (potentiële) sponsoren vooruitgekeken naar komend seizoen, en wat staat er een hoop te gebeuren het komend jaar!

Clubhuis en velden

Ten eerste natuurlijk de vraag die veel van jullie bezig houdt; het clubhuis en de velden. Iets meer dan een maand geleden werd duidelijk dat de Rotterdamse Rugby Club op Duijvestein blijft. In de tussentijd hebben we een bouwteam opgestart met deelnemers uit de vereniging. In dat team worden de de komende weken de wensen die we hebben aan de accommodatie uitgewerkt en komen we tot een eerste begroting, waarna er uit een aantal alternatieven gekozen zal moeten worden.

Het uitgangspunt is vernieuwbouw van de huidige accommodatie. Door vernieuwbouw te plegen kunnen we gebruik maken van allerlei subsidies voor o.a. duurzaamheid en toegankelijkheid voor mindervaliden. Dat maakt de haalbaarheid van onze plannen veel groter. Voor volledige nieuwbouw vervallen deze subsidies, en hebben we als club veel meer externe financiering nodig.

De volgende personen hebben zitting in de bouwcommissie:

 • Antoinette Laan (vergunningen);

 • Jan-Willem Tol (voorzitter bouwcommissie);

 • Marc Joubert (architect);

 • Oscar van Rijn (oud-penningmeester RRC);

 • Peter de Witte (penningmeester RRC);

 • Robert-Jan van Dijk (voorzitter RRC).

Naast de accommodatie moeten ook de velden aangepakt worden. Een uitbreiding van ons terrein hoort helaas niet bij de mogelijkheden. Om de groei, en hogere veldbelasting, op te kunnen vangen wordt er in samenwerking met de gemeente onderzocht of één of twee hoogwaardige rugby kunstgrasvelden een optie is.

Voor de velden is de Rotterdamse Rugby Club een van de sportverenigingen in Rotterdam met faciliteiten die aan een ‘upgrade’ toe zijn. In 2016 is aan vijf clubs subsidie toegewezen omdat zij er nog slechter aan toe waren dan wij. De verwachting is dat niet alle subsidie uit de pot die hiervoor gereserveerd was gebruikt gaat worden. Het is de verwachting dat het geld dat overblijft genoeg is om bij nog een of twee clubs de faciliteiten aan te pakken. De Rotterdamse Rugby Club is een van de kanshebbenden. Om de gemeente te overtuigen moeten we een goed plan hebben, en laten zien dat onze club en organisatie toekomstbestendig zijn.

Voor het zomerreces van de gemeente Rotterdam (half juli 2017) moet er een goed onderbouwd, uitgewerkt plan liggen met onze wensen voor het veld. Hoe verder we op dat moment zijn met het uitwerken van onze plannen voor de accommodatie hoe groter onze kansen.

Beleidsplan

Ten tweede is het nieuwe bestuur aan het schrijven aan het nieuwe beleidsplan. We hebben al veel beleidsplannen voor bijvoorbeeld de jeugd, technische commissie en sponsoren maar de algemene lijn ontbreekt nog. Daarom schrijven we een overkoepelend beleidsplan waarin al deze documenten in stand blijven, maar waar wel meer richting gegeven wordt aan wat wij als club belangrijk vinden.

Mede daarom hebben jullie twee weken geleden een enquête toegestuurd gekregen. Uit deze enquête zijn de volgende 4 belangrijkste kernwaarden naar voren gekomen:

 • Respect
 • Sportiviteit
 • Kameraadschap
 • Plezier

Veel meer kunnen we nog niet verklappen over het beleidsplan; er is nog veel te doen voordat het klaar is! Op de ALV & Braai van 1 Juli zullen we een presentatie geven waarin we jullie verder bijpraten over de inhoud.

Trainers 2017 - 2018

Ten derde de stand van zaken wat betreft trainers. Voor de TBM, cubs, junioren, dames en het derde team hebben we voor komend jaar trainers gevonden. De technische commissie is naarstig op zoek naar trainers voor het eerste, de colts en het tweede team. De TC heeft een shortlist met potentiële kandidaten, met een aantal kandidaat trainers zijn ook al verkennende gesprekken gevoerd. We hopen zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te hebben.

Commissies

Tot slot vraag ik jullie aandacht voor de bezetting van de commissies die de Rotterdamse Rugby club heeft. Al onze activiteiten, of het nu organiseren van evenementen of selectie van trainers is wordt gedaan door vrijwilligers. Voor de volgende commissies zoeken we nog (meer) mensen.

 • Evenementen - het organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen en het opstellen van draaiboeken voor deze evenementen. Denk aan o.a. de Braai (dit jaar op 1 juli), Superstar, Nacht van RRC of de Presentation Night. Guido van den Boom is de voorzitter van deze commissie.
 • Communicatie - we zijn bezig met het opstellen van het beleidsplan, en voor het onderdeel communicatie zoeken we leden die mee willen denken over de communicatiestrategie van de club. Zowel naar binnen als naar buiten. Ook voor de uitvoering van deze strategie; het maken van bijvoorbeeld persberichten, filmpjes of berichten op social media zoeken we mensen. Miranda Schenk is de voorzitter van deze commissie.
 • Normen, waarden en cultuur - we zijn als club de afgelopen jaren hard gegroeid. We willen ook graag de unieke RRC cultuur vast blijven houden. Dat staat soms op gespannen voet met elkaar. Voor deze commissie zoeken we mensen die met elkaar actief de RRC cultuur vormgeven en uitdragen. Deze commissie buigt zich over specifieke gebeurtenissen en stellen cultuur documenten op voor specifieke gebeurtenissen en kijken hoe wij de code of conduct beter kunnen implementeren. Hoe houden wij onze waarden vast, welke normen worden hieraan gekoppeld? We zullen gemiddeld 3 keer per jaar bij elkaar komen om te bespreken wat, hoe en wanneer we zaken kunnen oppakken. Soms zal het nodig zijn om met elkaar over specifieke gebeurtenissen te spreken. Cor Nicolai is de voorzitter van deze commissie.

Met vriendelijke groet, mede namens het oude en nieuwe bestuur,

Robert-Jan van Dijk

Aanstaand voorzitter Rotterdamse Rugby Club

25apr/17Off

Enquete kernwaarden RRC

Posted by RRC

Geachte (ouders en verzorgers van) leden van de Rotterdamse Rugby Club,

Sinds onze benoeming op de BLV van vrijdag 17 maart j.l., hebben we als nieuw bestuur van de RRC niet stilgezeten. We zijn inmiddels druk bezig met het verder uitwerken van een hernieuwd beleidsplan, dat we met alle leden willen delen tijdens de jaarlijkse Braai. Belangrijk uitgangspunten daarbij zijn communicatie en transparantie richting de leden, maar ook verbondenheid tussen leden onderling en betrokkenheid bij de RRC.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken ook belangrijke ontwikkelingen zijn geweest met betrekking tot de huisvesting van de RRC. De kogel is door de kerk en we blijven op onze huidige locatie!

Dit betekent dat we volop aan de bak kunnen - en ook moeten!! - om onze plannen verder te concretiseren en te gaan zorgen dat we onze plannen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. De eerste stappen hiervoor zijn reeds in gang gezet en we zullen zorgen dat alle leden periodiek op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Voor deze en diverse andere zaken geldt, dat we de support en input van onze leden hard nodig zullen hebben en daar willen we middels een korte vragenlijst meteen een eerste invulling aan geven.

Eerste doelstelling van deze vragenlijst is om de leden aan te laten geven wat onze club tot ÓNZE CLUB maakt. Wat zijn volgens de leden de 3 termen / kernwaarden die het meest krachtig beschrijven waar we voor staan als RRC? In de vragenlijst hebben we alvast een eerste selectie van kernwaarden opgenomen waaruit gekozen kan worden. Uiteindelijk willen we komen tot maximaal 5 kernwaarden die op de RRC van toepassing zijn.

Daarnaast willen we beter inzicht krijgen in de achtergrond van onze leden, bijvoorbeeld het vakgebied waarin de leden actief zijn en welke vrijwilligerstaak een ieder al uitoefent of bereid zou zijn om op te pakken. Dit is waardevolle informatie gezien de diverse commissies die bemand moeten worden, maar zeker niet in de laatste plaats om de juiste personen te vinden voor de projectgroep die zich bezig gaat houden met de uitwerking van de plannen voor onze hernieuwde clubhuis!

Kortom, we willen jullie vragen om vóór 5 mei a.s. de vragenlijst in te vullen. Dit zou niet meer dan 3 minuten hoeven kosten en is voor de RRC  van grote waarde.

Jullie kunnen de vragenlijst via de volgende link benaderen: https://goo.gl/forms/FL4WMdRCC0rz4iMu1.

Alvast hartelijk dank voor jullie support.

Namens het demissionair en nieuwe bestuur,

Robert-Jan van Dijk

Voorzitter Rotterdamse Rugby Club

voorzitter@rotterdamserugbyclub.nl

12apr/17Off

RRC wil een nieuw clubhuis voor de hele rugbyfamilie

Posted by Mojgan Noushazar

Voor het artikel klik hier (pagina 31)

3apr/17Off

Istvan Gyori vertrekt naar Australie

Posted by RRC


Afgelopen week heeft Istvan, onze coach van het eerste Senioren team, het bestuur en de technische commissie geïnformeerd over zijn vertrek naar Australië per september 2017. Dit betekent dat hij niet beschikbaar is voor RRC voor het komend seizoen.

Hierbij het bericht van Istvan:

“I have some unfortunate but positive and exciting news, I will unfortunately be leaving the Netherlands in September as I have an opportunity in Australia.

I just wanted to thank you and the club for the efforts you have made to have me be part of the club over the last three years. It has been such a privilege to work with the first team at the club. It has been a dream of mine to be a professional coach and I really feel that I can't pass up on this opportunity.

The club has a very special place in my heart, and I have seen it grow from strength to strength, and continue to look forward to the growth and development that will take place in the club. 

I am here until end of September, so if there is anyway I can help the club with clinics or something like that, I will be more than willing to do so. I will of course continue to train the guys until the end of the season, and hope we finalize the season with a promotion/relegation game. The boys have all worked so hard for this, and I hope that the last few games go well, so that we can end 2nd on the log.

Thank you once again for allowing me to be part of RRC and I am looking forward to finishing the season!

Kind regards

Istvan

Het bestuur is Istvan bijzonder dankbaar voor zijn inspanningen. Mede door zijn inzet  is het eerste team gepromoveerd naar de eerste klasse en bezet het op dit moment een bijzonder fraaie 2e plaats in deze klasse met nog altijd een kans op promotie naar de ere-klasse.

Namens het bestuur werd onze dank aan Istvan overgebracht door Robert-Jan van Dijk, voorzitter Rotterdamse Rugby Club:

“Dear Istvan,

First of all, thank you for your time coaching at our club. It has been a tremendous journey! 

Sweat, energy and blood is what we gave you, victories and trophies is what we, together brought back to Rotterdam. With your tireless drive to extract the best from our players we have reached great heights. It is with both regret and sadness that we take note of your plans for the future. We hoped you could stay with us for one more season, but we understand your choice. 

You have been offered a 'dream-come-true-opportunity', not only climate-wise but also professionally and wish you all the best in Australia. We wish both you and your wife Christy all the best and may many more victories lie ahead of you. Let's hope we can make these last few months together culminate in the ultimate achievement of reaching the Ereklasse.

On behalf of the outgoing board Liesbeth Koning, Oscar van Rijn, Petra Schoof and the newly appointed board Robert-Jan van Dijk, Peter de Witte and Mark van der Voort”

30mrt/17Off

De Rotterdamse Rugby Club blijft op Duivensteijn

Posted by RRC

Sven de Langen wordt flink onder druk gezet door de jeugd van de RRC

Eindelijk is er helderheid over een mogelijke verhuizing van de Rotterdamse Rugby Club naar de Overschiese Kleiweg. Het is niet het resultaat waar RRC op had ingezet in de bestemmingsplanprocedure, maar de rechter gaf de vereniging geen gelijk en verder beroep daartegen is niet mogelijk.

Omdat het RRC-bestuur daar al rekening mee had gehouden, is op basis van bestaande plannen en nieuwe inzichten een nieuw plan geschreven gericht op herstructurering van de velden en vernieuwbouw van ons clubhuis op Duivensteijn.

Dankzij de flash-mob met jeugdspelers en supporters op de trappen van het stadhuis, mocht een delegatie van RRC, rugbyleague Pitbulls en de rolstoelrugbyers CDT de grote lijnen van dat plan woensdag 29 maart meteen presenteren aan woordvoerder sport Sven de Langen (fractievoorzitter van het CDA). Sven de Langen benadrukte dat de nood van RRC bekend is bij de gemeenteraad, het College van B&W en de ambtenaren.

Hoewel RRC niet kan verwachten dat er dit jaar al een state-of-the-art rugbygrasmat ligt, staat er niets in de weg om aan de slag te gaan met de accommodatie. Op korte termijn zullen RRC en de samenwerkingspartners Pitbulls, Crashing Dream Team/RIS en Guppie een bouwplan uitwerken dat voor het eind van de zomer wordt gepresenteerd.

Namens het zittende en nieuwe bestuur,

28mrt/17Off

Introductie nieuw bestuur

Posted by Bestuur RRC

De symbolische overdracht van de voorzittershamer tijdens de buitengewone ledenvergadering van 17 maart j.l. 

Beste Leden,
Zoals veel van jullie weten hebben Liesbeth Koning, Petra Schoof en Oscar van Rijn, het voltallige dagelijks bestuur van onze club besloten hun functies –tegelijkertijd- aan het einde van dit seizoen neer te leggen. Dit bracht onze club in de bijzonder situatie dat er een nieuw dagelijks bestuur gekozen moest worden.

In de afgelopen maanden zijn een aantal vrijwilligers gevonden die het dagelijks bestuur willen vervangen. Naast deze drie vrijwilligers zijn nog meer leden bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur als algemeen lid.

lees verder.......

Login